Du är här

Organisation

Scouting är en internationell ungdomsrörelse med ca 70 000 medlemmar i Finland, varav ca 5000 svenskspråkiga. Scoutingen i Finland fyllde 100 år under 2010 och verksamheten grundar sig fortfarande till stor del på att förverkliga det internationella scoutprogrammet. Inom scoutinger gör unga saker för och tillsammans med varandra  - men vuxna behövs också.

Scoutverksamheten bedrivs i föreningar som kallas scoutkårer. I Finland fungerar 850 scoutkårer, varav 70 är svenskspråkiga scoutkårer. Scoutkårerna har mellan ett par tiotal till hundratals medlemmar. I scoutkårerna tar barn och unga i olika åldrar del av scoutprogrammet under de veckovisa mötena, under utfärder på veckoslut, på tävlingar och vandringar, på flera dagar långa läger och seglatser.

Läs mera om det finlandssvenska förbundet Finlands Svenska Scouter r.f. på www.scout.fi och om den finländska paraplyorganisationen Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry. på www.partio.fi.