Du är här

Media

Behöver du hjälp med att hitta rätt kontaktperson, få bildmaterial eller information om vad som händer inom Finlands Svenska Scouter r.f.?

 

För information om Finlands Svenska Scouter
Lönnberg Kate, informatör, ansvarig för den svenskspråkiga informationen 044 272 3463
Sahala Jonna, verksamhetsledare, 050 3535 037
E-postadresser: fornamn.efternamn (at) scout.fi