Du är här

Kanslitjänster

Alfabetiskt register över kanslitjänster i FiSSc.  Fråga närmare av kansliet!

  

A

adventskalendern och stöd för ombudspersonen

annonser om evenemang

arkiv

 

B

bibliotek

blanketter

bokföringsprogram

broschyrer om scouting

 

C

certifikatansökningar

 

 

E

ekonomihandledning

EP-cup/EP-tävlingar

e-postlistor

evenemang

 

F

FiSScNät

frankering/postning

förbundsrådet

föreningsinfo, rådgivning

föreningslagen, rådgivning

försäkring

 

H

handböcker

Handslaget

 

I

informatör

intressebevakning

  

K

kartor

kanaler för kommunikation

kopiering

krisinformation

kursbeskrivningar

kårlokalsärenden

Kårposten

 

L

laminering

ledare

litteratur (scouting, ledarskap)

lägerområden

lägertips

 

M

marknadsföringsmanual

materialutlåning för läger och utfärder

medelanskaffning, hjälp med ansökan och goda råd

medlemmar

medlemsregister

märken (bl.a. FiSSc-märket)

mötesurymmen

 

N

Nya kårer: stöd och material

 

P

postning

presentationsmaterial

problemlösning

programstöd och tips

 

R

regionarbete d.v.s regionsinstruktör

regionsekreterare

regionutskottet

reklam och notiser om händelser

rådgivning per telefon

 

S

Scoutposten

Scoutprogramet - stöd och material

Scoutstationen

stipendier

 

T

TG-handledning

transporter

Tältutlåning (evenemangstält, halltält, Niger-tält, halvplutonstält)

tävlingsmaterial

 

U

utbildning

utbildningskonsultering

utbildningskort

utbildningsmaterial för kurser (även kårens egna)

utbildningssekreterare

utfärdsstugor och –områden

utmärkelsetecken

 

V

verksamhetstips

Välkommen till scouting - kurs

 

W

webbplats för kåren

www.fissc.fi

www.partio.fi

www.scout.fi

www.partiowiki.fi

 

Å

åldersgruppernas program och publikationer

 

Ö

översättning