Du är här

Kontaktuppgifter

Personalens epostadresser har formatet: fornamn.efternamn@scout.fi

Om du är osäker vem du ska kontakta kan du alltid maila kansliet@scout.fi i alla ärenden.

Eftersom kanslipersonalen ibland också jobbar på kvällar och veckoslut, är vi inte alltid anträffbara under ordinarie kanslitid. Lämna gärna ett meddelande, så kontaktar vi dig så fort vi är tillbaka på jobb. 

jonna2_0-85x125.png

Jonna Sahala

verksamhetsledare

mobil 050 3535037

Kontakta Jonna i frågor som gäller: ärenden som behandlas av styrelsen eller arbetsutskottet, ekonomin för verksamheten (budgetering, sponsorering, understöd), medelanskaffning, föreningsfrågor i allmänhet, ärenden som berör FiSSc:s vår- eller höstmöte, förslag till nya projekt och andra idéer, samarbete externt (även SP-FS-samarbetet), arbetsgivarfrågor och förmansfrågor, kriser av alla slag, brottsregisterutdrag.

 emiliablomqvist_webb.jpg

Emilia Blomqvist

koordinator med ansvar för utveckling av ledarstöd och samhälle

mobil 050 540 5067

Kontakta Emilia i frågor som gäller: ledarstöd, ledarskap- och ledarvård, FiSScAkademin, Open badges, mentorskap, Klyset, utmärkelsetecken, frågor om samhällsområdet, kampanjer.

gunzi-85x100.png

Gunilla Edelmann

koordinator med ansvar för utveckling av program

mobil 050 540 5081

Kontakta Gunzi i frågor som gäller: förbundets alla programevenemang, färdighetsutbildningar, verksamhetsplanering, anmälningssystem, scoutprogrammets material, programsatsningar, programrevidering, sjöutbildningar, båtförarcertifikaten, uteverksamheten, internationell fostran.

 

Linda Sointu

koordinator med ansvar för utveckling av utbildningsområdet

mobil 050 430 3243

Kontakta Linda i frågor som gäller: allmänna utbildningsfrågor, förbundets alla ledarkurser och utbildningar, FS:s ledarutbildningar, förbundets kursmaterial, scoutledarfullmakter, validering av kurser, utbildningssystemet, FiSScNät.

 andrea_h_0.jpg

Andrea Hynynen

koordinator med ansvar för utveckling av kårstöd

mobil 050 540 5083

Kontakta Andrea i frågor som gäller: förbundets kårstöd, coachverksamheten, stöd till och material för coacherna, kårerna och kårernas chefstrio, Frenckell-stipendier, kårkorten, kårturné, scoutledarträffar, Chefsposten.

 johanna-kanerva-85x107.jpg

Johanna Kanerva 

bokförare

(09) 8865 1172

Finlands Svenska Scouters ekonomiadministration ombesörjs av Finlands Scouters ekonomi- och stödtjänster. Johanna ombesörjer ekonomiadministrationen för Finlands Svenska Scouter r.f, Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. och Finlands Svenska Scoutförbund r.f.  

 fridalundberg_0.jpg

Frida Lundberg

förbundskoordinator

050 443 4862

Kontakta Frida i frågor som gäller:medlemsregistret Kuksa, Kårposten (tidtabell, innehåll, postning), utmärkelsetecken, prenumerationer på Scoutposten, adventskalendern, aktuella projekt, Webropol-undersökningar, stipendier, FiSScNät, e-postlistor, Kåtanbokningar.

 kate_b.jpg

Kate Lönnberg

informatör

044 272 3463

Kontakta Kate i frågor som gäller: www.scout.fiverksamhet.scout.fi, sociala media, Scoutposten (tidtabeller, innehåll och tryckning), tryck av informationsmaterial (broschyrer, häften och böcker), extern information (mediakontakter), intern information (till kårer; pressmeddelanden, kriskommunikation), bildarkiv, bildbanken, kårwebbsidor, materialbanken, scoutveckan, mässor, utställningar, kampanjer, YSP-verksamhet.

evabjrokestam.jpg

Eva Björkestam

HeSS verksamhetsledare

mobil 0400 347641

epost: eva.björkestam(at)hess.fi