Du är här

Finlands Svenska Scouter rf

Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc) är en förbund som består 64 aktiva lokalföreningar, medlemskårer. I kårerna finns ca 5 000 aktiva scouter som är medlemmar i de lokala scoutkårerna som finns runt om i Svenskfinland. Förbundets uppgift är att hjälpa och stöda scoutkårerna, så att kårerna har de bästa förutsättningarna att förverkliga scoutverksamhet. Förbundet förberkligar sin uppgift genom att bl.a erbjuda varje kår coacher, ordna utbildningar och evenemang. Förbundets stödfunktioner förverkligas av ett hundratal förtroendevalda och förbundets personal.

karta2.pngFiSSc är indelat i fyra kårområden:

Helsingfors och östra Nyland

  • 19 kårer
  • Verksamhetsområrde: Lovisa i öst till Drumsö i väst

Västra Nyland

  • 14 kårer
  • Verksamhetsområde: mellersta och västra Nyland.

Åland och sydvästra Finland

  • 16 kårer
  • Verksamhetsområde: Åland (5 kårer), sydvästra Finland (11 kårer)

Österbotten

  • I 16 scoutkårer
  • Verksamhetsområde : Kristinestad i söder till Karleby i norr
  • I Österbotten ordnas med jämna mellanrum ÖS regionläger