Du är här

Vill du med i lägerpatrullen för förbundslägret 2020?

Är du en engagerad, driftig person med goda kommunikationsfärdigheter och känner dig taggad inför ett större uppdrag? Då borde du söka till patrullen för förbundslägret 2020! Förbundslägret 2020 är till för alla scouter, kompisar och intresserade - vi hoppas kunna se 2020 eller flera delta i den bästa lägerupplevelsen sommaren 2020!

Vår vision är att patrullen leds av en trio som följer chefstrio-konceptet och består av:

Lägerchef: Lägerchefen leder lägret tillsammans med programchefen och uppdragschefen. Lägerchefens främsta ansvarsområde är administrationen och ledningen av lägerorganisationen.

Programchef: Programchefen ansvarar för att lägerprogrammet blir en oförglömlig upplevelse för lägerdeltagarna. Till lägerupplevelsen hör häftigt program för alla åldersgrupper och förstås härliga FiSSc-lägerklassiker som lägerbål och Nattens öga.

Uppdragschef: Uppdragschefen ansvarar huvudsakligen för att ledarna på lägret skall ha ett lämpligt stort uppdrag, alla får möjlighet till ett uppdrag som intresserar den och lägrets resurser fördelas på ett effektivt och trivsamt sätt.

Du kan söka om chefsuppdrag som en enskild scoutledare eller tillsammans med en eller två kompisar. Du kan också anmäla intresse för ett stabsuppdrag i patrullen. För att alla ska ha lämpligt stora uppdrag och passliga utmaningar tänker vi att ca 10 personer är en bra patrullstorlek (med chefstrion inräknad). Här kan du läsa mera om uppdraget. Lägercheferna kommer sedan tillsammans att rekrytera sin stab. Lägercheferna, staben och förbundsstyrelsen jobbar tillsammans för att sätta upp målsättningarna och lägga grunden för lägerplaneringen. Uppdraget börjar under hösten 2018 och slutar vid utgången av 2020.

Intresserad? vad kul! Du får gärna meddela förbundsstyrelsen om ditt intresse genom detta formulär, där du/gruppen beskriver dig/er själv(a) och kort berättar varför just du/ni skulle platsa i lägerstaben!

Den sista dagen för intresseanmälan är 9.9, eftersom förbundsstyrelsen har som mål att en lägerchef finnas då styrelsen fastställer förslaget på förbundets verksamhetsplan 2019. För ett lyckat förbundsläger behövs insatser av hela förbundet, vilket vi vill beakta i förbundens verksamhetsplan för 2019.

Under juni och augusti kommer styrelsen också att kontakta scoutledare vi tror att skulle vara perfekta för uppdraget – för det bästa sättet att inspirera och motivera är att tro på personen och erbjuda hen stöd och uppmuntran. Vårt kontaktnät är däremot inte heltäckande, så om du har den perfekta förbunslägerchefen i tankarna får du gärna tipsa oss om hen!

Har du frågor om uppdraget eller lägret kan du kontakta vice scoutchef Eric Jansson eller styrelsemedlem med ansvar för program Jockum Lundsten, båda nås på fornamn.efternamn@scout.fi