Vi söker en lägerkoordinator för förbundslägret Najs 2020

Vi söker till förbundet en lägerkoordinator för att tillsammans med lägerledningen och förbundets förtroendevalda och övriga anställda förverkliga Förbundslägret NAJS 2020. Arbetet inleds enligt överenskommelse med stationering i Helsingfors. Vi letar även efter assistens med översättning för visstid vid sommaren. Se de olika ansökningsalternativen nedan.

Det här är arbetet för dig som tillsammans med frivilliga vill och kan genomföra ett ambitiöst projekt som erbjuder det bästa förbundslägret någonsin!

Lägrets mål:

 • Lägret skapar en vi-anda bland scouterna
 • Lägret erbjuder nya scoutupplevelser åt alla deltagare
 • Lägret ordnas med hållbar utveckling i åtanke

Anställningen är en visstidsanställning som inleds i maj/juni/augusti 2019 enligt överenskommelse (se närmare nedan*) och avslutas i september 2020. Arbetet omfattar heltid, med en prövotid på fyra månader. Arbetet förutsätter en del kvällsmöten och veckoslutsarbete och ett par veckor på läger i juli-augusti 2020 i Ahtela, Sagu.

Arbetsbilden är mångsidig, du sköter såväl självständiga uppgifter som assisterande uppgifter för lägerledningen. I arbetet ingår allt från anmälningar, rådgivning till deltagarna, ekonomihanteringssystem, bidrag och sponsorer, kundregister till myndighetstillstånd. Vi uppskattar erfarenhet av frivilligverksamhet, scouting och lägerverksamhet.

Vi söker dig som:

 • glatt och med fast grepp bistår lägerledningen och styrelsen i att förverkliga förbundsläger 2020 enligt projektplanen och budgeten
 • har goda kommunikationsfärdigheter (live/telefon/webb/some)
 • har goda samarbets-/sociala färdigheter
 • är bra på att planera och resursera tid och energi
 • är bra på projekt- och kampanjarbete
 • behärskar tekniska hjälpmedel bl.a. medlemsregister och O365
 • kan handleda, motivera och coacha frivilliga i deras uppdrag
 • gillar problemlösning
 • har minst goda kunskaper i svenska

Vi är en tillgänglig arbetsplats. Vi uppmuntrar personer av olika ålder och personer med olika bakgrund att söka arbete hos oss.

Alla ansökningar förstörs på ett tryggt sätt senast en månad efter avslutad rekrytering.

Vi söker även översättar- och kansliassistens

*Vi erbjuder även en möjlighet till kompletterande arbete till tjänsten ovan och då kan vi inleda även projektkoordinatorskapet för lägret redan i maj. Då utgörs merparten av arbetet till en början av att sätta sig in i lägerprojektet, översättning och övriga arbetsuppgifter. För detta arbete behöver du utmärkta kunskaper i svenska och erfarenhet av översättningsarbete. Sök det kombinerade arbetet för maj 2019-september 2020 eller enbart för lägerkoordinatorskapet augusti 2019-september 2020 eller för enbart översättararbetet maj-juni heltid (eller motsvarande). Alla ansökningar beaktas. Hör av dig om du undrar över något!

ANSÖKAN SKICKAS TILL

Sänd din fritt formulerade ansökan samt CV med referenser och löneanspråk senast 12.4.2019 till verksamhetsledare Jonna Sahala, jonna.sahala@scout.fi

KONTAKTINFORMATION

Verksamhetsledare Jonna Sahala, tfn 050 3535 037. Anträffbar: 1.4 kl. 14-17, 3.4 kl. 8.30-10, 4.4. kl. 13-15.

FINLANDS SVENSKA SCOUTER R.F.

 

Finlands Svenska Scouter r.f. är förbundet för de 61 svenskspråkiga scoutkårerna i Finland. Förbundet är medlem i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och därigenom en del av den världsomfattande scoutrörelsen.  Förbundet har drygt hundra förtroendevalda med olika uppdrag och egna ansvarsområden som arbetar tillsammans med förbundskansliet för att främja scoutarbetet. Vi arbetar för mångfald, respektfullt bemötande, påverkan och aktiva och sunda barn och unga.

Scouting är en fostrande frivilligverksamhet vars syfte är att stöda barns och ungas utveckling med hänsyn till deras individuella särdrag. Inom scoutingen får var och en lämpligt utmanande uppgifter och uppdrag och verksamheten uppmuntrar unga att utmana sig själv och testa på. Scouterna lär sig genom att uppleva och göra i praktiken som komplement till teori under våra utbildningar, learning by doing innebär också att all verksamhet och det egna kunnandet utvärderas tillsammans.

Bild: Lisette Bäckman