Vi öppnar upp flera förtroendeuppdrag

Vi öppnar nu upp flera förtroendeuppdrag, samtliga uppdrag har ansökningsdeadline 10.3. Hitta ett nytt scoutuppdrag och få nya scoutbekanta!

Som förtroendevald i FiSSc får du erfarenhet av att arbeta i en stor frivilligorganisation och bättre förståelse för hur finlandssvensk scouting fungerar. Du får också vara med och påverka vad vi gör som förbund. Varje förtroendevald har ett uppdrag med ett specifikt kunskapsområde och målsättningar. Det finns en förväntan på vad du ska göra inom ramen för ett uppdrag, men du har också möjlighet att forma uppdraget så det passar dig och din livssituation. Du har möjlighet att utveckla ett kompetensområde som kan ge dig viktig erfarenhet som använda dig av i framtida studier/jobb.

Vi söker också personer med spetskompetens som med sin kunskap kan bidra till att utveckla olika verksamhetsområden. Vi behöver personer som är bosatta på olika orter i landet – med olika bakgrund och erfarenheter. Alla lediga uppdrag för förtroendevalda i FiSSc listas alltid i Uppdragsbörsen, den hittar du på adressen: www.scout.fi/ledigauppdrag. Rekrytering för stabsuppdrag och kortare projekt sker året om, men rekryteringen till de olika grupperna följer en stramare tidtabell. Det här eftersom dessa uppdrag oftast sträcker sig från januari -december.

Rekrytering till grupper inom olika verksamhetsområden sker vanligtvis på hösten inför det kommande året. Men nu öppnar vi upp en ny rekryteringsomgång till de uppdrag som ännu inte är fyllda, de här uppdragen har ansökningsdeadline 10.3. Just nu söker vi till:

Ledarstödsgruppen:

  • Gruppordförande
  • Gruppmedlemmar med ansvar för förbundets rekrytering och introduktion av förtroendevalda. Idealt sökes ett arbetspar för att arbeta med detta.

Ledarstödsgruppen stöder de vuxna i scoutingen, där scoutprogrammet tar slut. I ledarstödets basuppdrag ingår att stöda förbundets förtroendevalda så de kan utvecklas och lyckas i sina uppdrag. Det här genom att ta fram introduktionsmaterial och uppmuntra till processer så som handslag och utvecklandet av uppdragsbörsen. Till gruppens uppgifter hör att stöda ledare så att de utvecklas, lyckas och mår bra i sina uppdrag.

Kommunikationsområdet:

  • Gruppdförande – som ordförande inom verksamhetsområdet kommunikation fungerar du som en länk mellan sociala medier gruppen och scoutmediagruppen.
  • Gruppmedlemmar till SoMe-gruppen – gruppens syfte är att ta fram intressanta och innehållsrika inlägg till FiSSc:s some konton, främst Facebook och Instagram. Men om du har ett särskilt intresse finns det också möjlighet att utveckla material till andra kanaler! Det finns färdiga riktlinjer för hur vi kommunicerar och för vilken målgrupp våra kanaler riktar sig till. Till din hjälp har vi tidtabeller och verktyg som underlättar skapandet av inlägg. Det här är uppdraget för dig som vill ta dina some skills till nästa nivå!

Kårstödsgruppen:

Kårstöd är ett verksamhetsområde med fokus på kårerna och den verksamhet kårerna vill och/eller har behov av att förverkliga.

Programgruppen: 

  • Gruppmedlem – som programgruppsmedlem utan specifikt ansvarsområde deltar du i gruppens arbete, utför överenskomna ansvarsuppgifter och stöder de andra gruppmedlemmarna i deras uppdrag (och får också stöd av dem i dina uppgifter).

Program är ett verksamhetsområde med fokus på programevenemang, färdighetsutbildning, sjö- och uteverksamhet samt utvecklande av material till stöd för scoutprogrammet.

Olika projektuppdrag:

Om du undrar vad en förtroendevald i FiSSc har för roll kan du bekanta dig med det här. Och  På den här sidan hittar du mera information om förbundets organisationsstruktur.

Kom med och FiSSca!