Du är här

Var med och gör scouting till det bästa stället att göra frivilligarbete på!

Bästa stället för frivilligarbete-enkäten har i dagarna skickats ut per e-post till alla 15 år fyllda scouter. Enkäten hjälper oss kartlägga hur det är att vara frivillig inom scouterna. Varför vill vi veta det? Jo för att vi vill att scouting ska vara det bästa stället att göra frivilligarbete på!

En fungerande och aktiv kår behöver entusiastiska och motiverade ledare och förstås vill vi alla också trivas med vår hobby. Det betyder att var och en ska känna sig bekväm i gruppen, att gruppen leds på ett bra sätt och att arbetsmängden är lämplig med tanke på de frivilligas aktuella livssituation. Kort sagt så betyder det att alla har roligt i scouterna.

Genom att svara på denna enkät, vare sig du verkar i kåren, FiSSc eller i Finlands Scouter hjälper du oss att kartlägga hur just din grupp fungerar. Med hjälp av svaren kan vi fortsätta arbetet med att förbättra verksamheten i din grupp och på hela scoutfältet. Alla kårer får tillgång till medeltalen i FiSSc och de scoutkårer som har mer än 5 svarande får därtill sina egna resultat. En rapport med de sammanställda svaren skickas i början av hösten till kårerna tillsammans med en anvisning om hur resultaten kan analyseras (svaren är anonyma i sammanställningen). Alltså kan din kår i resultaten se var ni lyckats och var det kan behövas förbättring. Kom därför ihåg att också påminna alla i din kår att svara på enkäten, ju fler som svarar desto noggrannare resultat kan ni få tillgång till! Använd era egna SoMe-kanaler, e-postlistor, mötestillfällen eller liknande och be folk svara på enkäten!   

Bland de som svarar lottar vi ut tre stycken presentkort värda 30 euro till Scandinavian Outdoor. Det tar ca 10 minuter att svara på enkäten och den är öppen fram till 22.4 - var med och gör scouting till det bästa stället att göra frivilligarbete på!

Du hittar enkäten HÄR!