Vad hände på det fortsatta höstmötet 18.12.2019

På det fortsatta höstmötet 18.12.2019, närvarade 18 scoutkårer med fullmakt. På plats fanns 36 ledare. Trots långa diskussioner sköts ärendena upp till vårmötet!