Du är här

Utdelning av Svenska kulturfondens förbundspaket

Förbundsstyrelsen beslöt på sitt aprilmöte om utdelningen av Svenska kulturfondens förbundspaket. FiSSc fick för i år att utdela 12 000 euro liksom tidigare år. Den totala summan som ansöktes var 37 930 euro. Efter avvägning beslöt förbundsstyrelsen att bevilja bidrag upp till totalt 14 300 euro eftersom alternativet skulle ha varit att helt slopa mindre bidrag eller skära ner verksamhetsbidragen. Den ansökta summan var i år större delvis på grund av att färre kårer sökte understöden via Frenckellska stiftelsen. Alla ansökningar kunde inte beviljas. Följande kårer/kårsamarbeten tilldelades verksamhetsbidrag för 2018 eller projektbidrag för pågående år:

Plan B: samläger mellan kårerna St. Simons Sjöfararna, Flickscoutkåren Åbo Vildar, Scoutkåren Pojkarna, KFUM:s Scouter Kamraterna, Hangö Scoutkår, Sjöscoutkåren Stormfågeln och Tammerfors Spejare.

Kon-tiki samlägret mellan kårerna Sjöscoutkåren Vikingarna rf, Sjöscoutkåren Vikingaflickorna, Sailors och Seaboys

Munksnäs flickscouter r.f. och Scoutkåren Munksnäs Spejarna r.f.

Hangö Scoutkår r.f.

Scoutkåren Pojkarna r.f.

St. Simons Sjöfararna rf.

Sjöscoutkåren Seaboys

Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna r.f.

Jakobstads Flickscouter

Grankulla Scoutkår

Nordsjö Skogsriddare r.f.

Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna

Sjöscoutorganisationen Fribytarna r.f.

Kimito Sjöscouter

Sjöscoutkåren Stormfågeln rf

Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare

Scoutkåren Åfararna r.f.

Östersundom Scouter r.f.

Karis Flickorna

Sjöscoutkåren Sailors

Scoutkåren Brobyggarna

Nykarleby Forsfarare