Du är här

Styrelsens uppdaterade grundförslag till FiSSc höstmöte 28.10.2018

Inför söndagens höstmöte presenterar styrelsen några uppdaterade grundförslag.

En kandidat har anmält intresse för posten som vice scoutchef efter att möteshandlingarna har skickats ut med kårposten 4.10.2018. Kandidaten i fråga, Daniela Karlsson, innehar just nu posten som styrelsemedlem med ansvar för samhälle. Eftersom det inte finns en kandidat till samhällsposten vill styrelsen undvika en situation där alla poster i styrelsen inte fylls, vilket eventuellt innebär att förbundet måste hålla ett extra medlemsmöte. 

Styrelsen föreslår en ändring av sitt grundförslag på antalet ledamöter till styrelsen (dvs. uppdaterar sitt beslutsförslag som gick ut med höstmöteshandlingarna). Antalet ledamöter i styrelsen måste enligt nuvarande valordning fastslås före Scoutcheferna är valda. För att möjliggöra ändringen i grundförslaget om antalet ledamöter i styrelsen, föreslår styrelsen därmed också en ändring i valordningen. För att förtydliga processen föreslår styrelsen även en ändring i föredragningslistan då mötets arbetsordning fastställs.

De föreslagna förändringarna grundar sig på att de styrelsemedlemmar vars mandat fortsätter, samt de kandidater som har hunnit vidtalas, är beredda att tillsammans fördela samhällsportföljen mellan sig. Daniela Karlsson har i sin kandidatur uttryckt en vilja att också fortsätta arbeta med samhällsfrågor även om hon blir vald till vice Scoutchef.

Förbundsstyrelsen vill försäkra sig om att alla mötesdelegater kan göra ett välinformerat beslut. Därmed kommer mötesordförande i början av mötet gå igenom ändringsförslagen i detalj och alla kommer att ha möjlighet att ställa frågor. Uppdaterade versioner av valordningen och föredragningslistan kommer att delas ut vid anmälan till höstmötet på söndag morgon. De uppdaterade grundförslagen hittas även här.