Styrelsens möteshälsning 2/2021

Förbundsstyrelsen träffades igen för ett helgmöte förra lördagen, vårt andra möte för i år. Inför mötet hade vi många sidor text och dokument att kolla igenom och lusläsa, eftersom i och med organisationsförändringen måste det ske en hel del små ändringar i FiSScs arbetsordning, och den skulle vi få godkänt på mötet.

Sist och slutligen lyckades vi nästan hålla oss inom utsatt mötestid, jess! Vi kom också in på temat hållbarhet som verkar bli allt viktigare och framme på tapeten – vad gör ni i kårerna redan för att scouta lite hållbarare? 

På mötet:  

  • Kollade viunderstödsansökningar, vilka var några färre än vanligt. 
  • Godkände vi arbetsordningen efter justeringar. I och med att styrelsemedlemmarna inte sitter med i olika grupper, har vår arbetsbild förändrats en del, vilket påverkar gruppordföranden och våra anställda. Vi funderar kontinuerligthur vårt arbete kommer att bli att se ut och hur våra roller i styrelsen utformasformgivningsprocessen är igång!
  • Fick vi ta del av lägesuppdatering av organisationsschemat som troligtvis kommer att vara något vi arbetar kontinuerligt med största delen av verksamhetsåret. 
  • Tittade vi preliminärt på vårmöteshandlingar och godkände möteskallelsen. Nästa möte ska vi jobba ordentligt med förberedelser inför vårmötet som hålls 20.3. 
  • Fick vi höra om ett hållbarhetsprojekt vid namnet Hållbar scoutkår. FS har haft en arbetsgrupp som redan har jobbat kring temat och nu är det dags för oss i FiSSc att fästa extra uppmärksamhet vid hållbarhetsfrågor – vad gör vi redan, vad kan vi göra mer både på kår och förbundsnivå. Håll utkik om mer info om detta i mars! 
  • Beviljade vi vice scoutchef Jens att starta en arbetsgrupp för den nya fanan! I och med att FiSScs logo förnyades i samband med höstmötet 2020, står fanans uppdatering med den nya logon näst i tur. Vi väntar med spänning på vad de föreslår! 

Scoutingens strategi 2021-2026 och hur vi arbetar med den är ett för förbundsstyrelsen viktigt ärende, men vi hann tyvärr inte begrunda oss i strategimätare under ordinarie mötestid så som vi tänkt oss. Däremot schemalade vi en extra träff i början av mars för att kunna ge den vår fulla uppmärksamhet och engagemang. 

I skrivande stund kan jag också säga att vi träffade just även FS styrelse och fick lite bekanta oss med ett gäng som var och en av oss kommer att jobba med på något vis under det kommande året.  

Vi får ännu vänta med fysiska möten för förbundsstyrelsen, men jag hoppas innerligt att så många kårer och grupper som möjligt kan träffas och ha relativt normal scoutverksamhet just nu. Åtminstone är februarivädret alldeles fantastiskt för tillfället här i Österbotten, vilket lockar till att ta vara på den ordentliga vintern och satsa på någon extra vintrig aktivitet ur scoutprogrammet. Eller, om man inte är vintermänniska, kan man kanske gräva fram foton från förra sommarens härliga scoutseglatsväder eller något annan slags kårevenemang man lyckades ordna då läget var lugnare. Hursomhelst, njut av vintern just nu och passa på att uppmärksamma era scoutvänner på söndagen!

Förbundsstyrelsen, genom Anna 

PS. I framtiden kommer våra mötesprotokoll publiceras här.