Scoutstationen och dess brukare får Ekokompassen-certifikat

Scoutstationens brukare har fått erkännande för det arbete för miljön som gjorts i utrymmena. Ekokompassen-certifikatet som innehåller 10 kriterier beviljades våren 2021 efter en audition.

Kriterierna går bland annat ut på att utvärdera organisationens miljöpåverkan, skriva en miljöplan och en avfallshanteringsplan samt att utbilda personalen i miljöfrågor.

Åtgärder inom fyra delområden

Med hjälp av Ekokompassen miljöhanteringssystemet har Scoutstationens miljögrupp identifierat åtgärder för att minska på den miljöpåverkan som verksamheten i utrymmena förorsakar, och har gjort upp målsättningar för vad man genom åtgärderna vill uppnå. Åtgärderna gjordes utgående ifrån fyra delområden i miljöprogrammet. Ett stort steg mot en klimatneutral och miljövänlig Scoutstation som tagits under den gångna verksamhetsperioden är övergången till jordvärme.

1. Pli på matsvinnet och sortering av avfallet

Hittills har Scoutstationens brukare lyckats minska mängden avfall och matsvinn bland annat genom att ta ibruk nya rutiner kring mötestraktering och luncher. Mötesrummen har försetts med tydliga instruktioner för sortering, och mängden överblivet kaffe har minskat efter att brukarna övergick till gemensam kaffeservering för mötena. Bättre ordning i kylskåpet och namn- och datummärkningar på matvarorna har gjort det lättare att undvika onödigt matsvinn.

2. Arbetsresor och rörlighet

Kilometertävlingar i gång och cykling har fungerat som roliga sätt att uppmuntra till miljövänligare arbetsresor och fritidsturer. Möjligheten att ta cykeln till Scoutstationen har också förbättrats genom fler och mer ändamålsenliga cykelställningar, bättre möjligheter att förvara kläder på scoutstationen och utrustning för cykelvård.

3. Ekologiska införskaffningar

Att man på Scoutstationen lägger större fokus på ekologiska införskaffningar syns bland annat i att det på de gemensamma mötena serveras enbart vegetarisk kost och att det kaffe och te som beställs är såväl ekologiskt som rättvisemärkt.

4. Uppmuntran och regelbunden synlighet för miljögärningar

Instruktioner har tagits fram för de olika brukargrupperna p scoutstationen, och alla delområden har lyfts upp genom regelbunden uppmuntran och kommunikation. Till exempel frågesporter kring återvinning har varit på programmet för de anställda.

Partioaseman kevätjuhlat 2019
Scoutstationens vårfest 2019. Bild: Susanna Mikander.

Miljöarbetet fortsätter

Ett kriterium för certifikatet är också långsiktighet i miljöarbetet. Därför har målsättningar gjorts upp också med sikte på de kommande åren. Tanken är att skapa traditioner och rutiner kring miljöarbete, som återvinningsdagar och liknande satsningar som minskar mängden avfall och mängden nyanskaffningar och skapar ekologiska mönster.

Scoutstationen finns i Tölö i Helsingfors. Scoutstationen besöks årligen ca 25000 gånger av scouter som träffas för möten och andra tillställningar. Mätt i besökarmängd är scoutstationen en av Helsingfors och hela Finlands populäraste ungdomsutrymmen. På scoutstationen arbetar också 50-60 anställda för Finlands Scouter och de finsk- och svenskspråkiga medlemsorganisationerna.

Miljöarbetet på scoutstationen är en del av scoutingens målsättning att vara koldioxidneutral 2030.