Scouternas adventskalender säljs i år på nya sätt

I över 70 år har finländarna kunnat glädjas över scouternas adventskalender. I år stöter försäljningen på utmaningar på grund av coronapandemin.

Årets försäljning av adventskalendern har nu börjat. Försäljningen är scouternas mest betydande medelsanskaffning och i år kan kalendrarna inte säljas fysiskt genom att knacka på hos grannarna som under tidigare år.

– Vi följer noggrant med coronasituationen. Just nu har det inte funnits någon anledning att nationellt förbjuda försäljning från dörr till dörr, men vi kan behöva göra begränsningar i vissa regioner, konstaterar styrelsemedlem Jyri-Petteri Paloposki som ansvarar för Finlands Scouters ekonomi.

Adventskalendrarna säljs också på olika evenemang och i butiker. Att försäkra sig om säkerheten vid försäljningen i adventskalenderkampanjen är som i all scoutverksamhet, viktig. Kalendern säljs endast om det är möjligt att göra det tryggt.

–  Vi har instruerat att försäljningen i mån av möjlighet sker utomhus och att alla försäljare måste vara friska. Utöver det ska säkerhetsavstånd och god handhygien tas i beaktande. Vad gäller ansiktsmasker, råder vi att följa det lokala sjukvårdsdistriktets rekommendationer. Vi jobbar också för att så många kårer som möjligt ska kunna erbjuda kort- eller mobilbetalning för kunderna, berättar Paloposki.

Adventskalendern finns till försäljning även i en webbutik 

–  Möjligheten att köpa scouternas adventskalender i en webbutik har funnits redan i några år. I år är webbutiken särskilt viktig, eftersom kunden kan där köpa kalendern tryggt och få den hemskickad.

 kunden köper en kalender i webbutikenkan hen där välja vilken kår hen vill stödja det här sättet kan en släkting eller vän som bor  en annan ort ändå stöda en kår där ett bekant barn är medlemsäger Paloposki.

Med hjälp av försäljningsintäkterna stöds scoutverksamhet i hela Finland 

Med hjälp av intäkterna av försäljningen av adventskalendrarna stöds scoutverksamhet i hela Finland. Den största delen av intäkterna går direkt till lokala scoutkårer som använder detill att köpa utrustning, för att betala lägeravgifter eller för att renovera kårlokalen eller kårbåten.

Genom kalenderförsäljningen lär sig scouterna både om handel och får en uppfattning om ekonomi och bemötande av människor samt att göra något för det gemensamma bästa.

Christel Rönns har illustrerat årets kalender. Rönns har blivit tilldelad Finlandia Junior-priset och hon har även illustrerat ett flertal barnböcker.

Scouterna säljer adventskalendrar fram till 5.12. Kalendern har blivit tilldelad Nyckelflaggan som berättar att den är tillverkad i Finland. Kalendern är över 90 % finländsk.

Läs mera om kalendern och köp den på www.adventtikalenteri.fi/sv.