Du är här

Scouterna stöder kampanjen för en ny translag

Finlands Scouter understöder Setas och Transeks Kuuluu kaikille -kampanj, som kräver att translagen i Finland förnyas. Målet är en translag där en person själv kan bestämma om sitt juridiska kön, utan att behöva genomgå den medicinska könskorrigeringsprocessen som i dagens läge krävs. Vi vill, som en betydande ungdomsorganisation, stå vid främsta raden och stöda ungas självbestämmanderätt i att definiera och uttrycka sitt kön. I nuvarande lagstiftning är transpersoner utsatta för diskriminering och omänskligt bemötande.

“Att förnya translagen är en fråga om mänskliga rättigheter. Att respektera varje individ hör starkt till scoutingens värdegrund och att understöda Kuulu Kaikille- kampanjen är ett konkret sätt att förverkliga våra värderingar” betonar Finlands Scouters ordförande Maria Ruohola.

“Det är verkligen fint att Finlands Scouter är med och stöder Kuuluu Kaikille -kampanjen. Det är ett otroligt viktigt meddelande för alla personer med transbakgrund, icke-binära och andra som tillhör könsminoriteter i scouterna. Pink Scouter rf. vill stöda centralorganisationen, distrikten och FiSSc samt kårerna, så att hela scoutverksamheten ska vara fri från diskriminering. Understödet för kampanjen är ett viktigt steg, men det är ingen garanti för att icke-binära och könsminoriteter inte skulle utsättas för diskriminering i scouterna” kommenterar Pink Scouter rf:s ordförande Veera Hatakka.

Pink Scouter rf främjar likabehandling av köns- och sexuella minoriteter i scouterna samt erbjuder LHBTIQ-scouter kamratstöd. Pink Scouter är medlemsförening i Suomen Partiolaiset  - Finlands Scouter ry.

Läs mera om kampanjen.

För mera information

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouters ry:s ordförande
Maria Ruohola, tfn. 044 760 5632

Pink Scouter rf: www.pinkkipartio.fi