Du är här

Publikationen 100 sätt att skapa mer tillgänglig scouting är publicerad!

moninaisuus_meerirasivirta_sisaruspiiri-

I projektet 100 nya sätt att scouta har vi testat på sätt att göra verksamheten mer tillgänglig. I publikationen har vi samlat scouters och sakkunnigas erfarenheter, insikter och tips som uppkommit inom projektet.

Publikationen är uppdelad i tre delar:

  • VARfÖR? Svarar på varför det är viktigt att arbeta för tillgänglighet
  • VAD? Skildrar de testade metoderna och ger instruktioner för nya verksamhetsformer
  • HUR? Stöder planeringen av egen verksamhet

Läs publikationen på: https://issuu.com/suomenpartiolaiset/docs/100tapaa_raportti_2018_print eller ladda ner den som PDF

 

Förlängd ansökningstid: Understöd för kårprojekt

Publikationen kan också ge idéer och inspiration för fortsatt arbete i kåren. Som bäst har scoutkårerna möjlighet att söka understöd för att testa på metoder att göra scoutingen mer öppen och tillgänglig. Underströdet kan användas för att utveckla en ny idé eller för att förankra och sprida ett sätt ni testat och som fungerat bra. Ni behöver inte ha en färdig och finslipad idé ännu i det här skedet – ni kommer att jobba vidare på er idé tillsammans med de övriga projekten som beviljas finansiering.

Sammanlagt delas 18.000€ ut till högst 20 projekt och det enskilda understödet är minst 500 euro. Ansökan bör lämnas in senast 13.5.2018 kl. 23.59.

Mer info om ansökan hittar du på: www.partio.fi/yhteisvastuu (scrolla ner för svenska) eller genom att kontakta projektledare Saara Nykänen saara.nykanen@partio.fi

Följ med hur projektet framskrider på www.100nyasatt.fi