Du är här

Projektkoordinator med ansvar för utveckling av verksamhetsområdena ledarstöd och samhälle

Vi söker en Projektkoordinator med ansvar för utveckling av verksamhetsområdena ledarstöd och samhälle med inledning 22.1.2018 eller enligt överenskommelse, Helsingfors och runtom i förbundet

Det här är arbetet för dig som tillsammans med förtroendevalda vill och kan utveckla verktyg för att rekrytera, introducera och utbilda ledare i scouterna. Du deltar mångsidigt, från planering till förverkligande, i alla våra samhällsriktade och andra kampanjer och stärker vår förmåga att synliggöra och utnyttja kampanjerna effektivt. Kom med och jobba för att alla scoutkårer ska ha de bästa verksamhetsförutsättningarna.

Anställningen är en visstidsanställning för 2018-2019 och omfattar heltid, till befattningen hör en prövotid på fyra månader. Arbetet förutsätter en hel del kvällsmöten och veckoslutsarbete tillsammans med frivilliga i förbundet och i de lokala scoutkårerna. Beredskap att resa är en förutsättning för att sköta arbetet.

Till arbetsuppgifterna hör att i samarbete med förbundets frivilliga och anställda utveckla våra metoder och verktyg för att både ta med och stöda vuxna i scouterna.

Du producerar stödmaterial, sparrar scoutkårer samt koordinerar och utvecklar verksamhetsområdena ledarstöd och samhälle i tätt samarbete med frivilliga och förbundskansliets övriga anställda.

Vi söker dig som:

  • har goda kommunikationsfärdigheter
  • har samarbets-/sociala färdigheter
  • är bra på att planera och resursera tid och energi
  • är bra på projekt- och kampanjarbete
  • behärskar tekniska hjälpmedel
  • kan handleda, motivera och coacha frivilliga i deras uppdrag
  • är kreativ
  • har utmärkta kunskaper i svenska och god finska
  • har erfarenhet av frivilligarbete och samhällspåverkan i tredje sektorn

ANSÖKAN SKICKAS TILL
Sänd din fritt formulerade ansökan samt CV senast 3.12.2017 till verksamhetsledare Jonna Sahala, jonna.sahala@scout.fi

KONTAKTINFORMATION
Verksamhetsledare Jonna Sahala, m. 050 3535 037, besvarar frågor 23.11 kl. 12-14 och 27.11 kl. 11-13 

FINLANDS SVENSKA SCOUTER R.F.
Finlands Svenska Scouter r.f. är förbundet för de 65 svenskspråkiga scoutkårerna i Finland. Förbundet är medlem i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och därigenom del av den världsomfattande scoutrörelsen. Förbundet har ett hundratal förtroendevalda med olika uppdrag och egna ansvarsområden som arbetar tillsammans med förbundskansliet för att främja scoutarbetet. Scoutingen har flera projekt på gång, vi har tagit i bruk en ny organisationsstruktur med nya verksamhetsområden, driver projektet 100 olika sätt att scouta och tar fram nya metoder för att stöda de frivilliga i scoutarbetet.

Scouting är en fostrande frivilligverksamhet vars syfte är att stöda barns och ungas utveckling med hänsyn till deras individuella särdrag. Inom scoutingen får var och en lämpligt utmanande uppgifter och uppdrag och verksamheten uppmuntrar unga att utmana sig själv och testa på. Scouterna lär sig genom att uppleva och göra i praktiken som komplement till teori under våra utbildningar, learning by doing innebär också att all verksamhet och det egna kunnandet utvärderas tillsammans.