Du är här

Påverka scoutingens värderingar

Under den här veckan kommer alla 15 år fyllda scouter att få en enkät om scoutingens värderingar skickad till sig. Enkäten fördjupar sig i de svar som kom in genom den enkät som gjordes under hösten 2017. Till den förra enkäten fick vi hisnande 2903 svar! Tack till er alla som svarade!

Svaren från enkäterna stöder de diskussioner om värderingar i scouterna som förs under år 2017 och 2018. Målet med att föra diskussionerna är att klargöra tolkningen av värderingarna och hur de anpassas till verksamheten. Det insamlade materialet sammanställs av en arbetsgrupp i Finlands Scouter som ger det vidare åt scoutingens beslutsfattare hösten 2018.

I Finlands Scouters grundstadga definieras att scoutingen är öppen för alla som godkänner dess målsättningar och värdegrund. Den tidigare enkäten kartlade hur viktiga de olika värderingana upplevs vara och hur väl de kan tillämpas i verksamheten. I den här enkäten fördjupar vi oss i de värderingar som gav upphov till flest kontroversiella synpunkter i den förra enkäten, samt de värderingar som saknas.

Enkäten är öppen att svara på till den 4 mars 2018 – svara och påverka! Mer info om projektet och enkäten se: partio.fi/arvokeskustelu

2017_partio-lehti_anna_enbuske_retkiruok