Områdesläger 2024 

Sommaren 2024 finns det möjlighet för finlandssvenska scoutkårer att testa på ett delvis nytt lägerkoncept inom Finlands Svenska Scouter (FiSSc) – områdesläger. Områdesläger är lite mindre storläger än förbundslägren och klart större än kårläger. Områdesläger ordnas i samråd med förbundet, vilket innebär att en viss struktur och tidsram ska följas i planeringen av lägret. Förbundet erbjuder även en del stöd i lägerprocessen. Värt att poängtera är att områden definieras av de kårer som valt att samarbeta kring områdesläger, det behöver inte vara ett regionalt område. 

Nu har projektbeställningen för områdesläger publicerats. Några lyft från projektbeställningen: 

  • Områdesläger kan ordnas tillsammans av 8-20 FiSSc-kårer, med åtminstone 300 lägerdeltagare. 
  • 4 områdesläger (olika samarbeten) kan ordnas sommaren 2024 inom FiSSc:s regi 
  • Lägerstaben är FiSSc-förtroendevald under projektets gång 
  • FiSSc:s olika administrativa/ekonomiska verktyg används av lägerorganisationen (O365, Kuksa…) – förbundets personal hjälper till att komma igång med de olika verktygen 
  • Områdesläger är en del av FiSSc:s verksamhet och budget för år 2024 

Om områdesläger låter intressant så börja med att diskutera det inom egen kår. Sedan är det bara att höra sig runt till andra FiSSc-kårer. När ni samlat ihop 8-20 scoutkårer, så att lägerdeltagarmängden är åtminstone 300, så är det dags att skicka in en fritt formulerad intresseanmälan till kansliet(a)scout.fi. Intresseanmälan ska innehålla en uppskattning på hur många deltagare per kår som deltar och vara undertecknad av alla medverkande kårers kårchefer. 

Vid frågor hör av er till Petra Lapela, styrelsemedlem med ansvar för lägerprojekt, eller FiSSc-kansliet. Petra nås via Teams eller per e-post petra.lapela(a)scout.fi. Kansliet nås på kansliet(a)scout.fi. Läs mera på scout.fi/omradeslager.