Du är här

Nothamn 2018 utreds nu som eget läger

Det planerade Satahanka-Nothamn tvillinglägret är nu avstyrt. Lägerstaberna i samråd med styrelserna för Finlands Scouter och Finlands Svenska Scouter träffades fredagen 25.8. Viljan att samarbeta är stark men utmaningarna och kompromisserna som skulle ha behövts för att komma vidare blev för många för att framgångsrikt föra projektet i hamn. Satahanka-staben kommer att fortsätta planera läger i Rönnäs, Lovisa.

Lägercheferna Niki Hamro och Alex "Linukken" Söderholm utreder i snabb takt förutsättningarna att ordna Nothamn på ett annat ställe. Därtill tillfrågas FiSSc-kårerna om deras intresse att bidra till ett Nothamn-läger 2018.

Frågor, tankar och idéer kan riktas till Scoutchef Malin Lindholm (0400 607246), lägerchef Niki Hamro (050 3084047) eller verksamhetsledare Jonna Sahala (050 3535037). Vi alla nås också per e-post enligt fornamn.efternamn@scout.fi.