Matilda Wenman och Iiro Auvinen valda till Årets scoutledare

Matilda Wenman från Finlands Svenska Scouter och Iiro Auvinen från Uudenmaan Partiopiiri har valts till Årets scoutledare. Wenman kommer från Helsingfors Scoutkår Spanarna och Auvinen från Inkoon Samoilijat. Det årliga stipendiet utdelas av Partiosäätiö – Scoutstiftelsen rs förvaltningsråd.

Matilda Wenman och Iiro Auvinen mottog stipendierna på Scoutstiftelsens förvaltningsråds möte på tisdag kväll, 2.4. Gemensamt för de båda scoutledarna är att de varit aktiva i scoutverksamheten såväl på lokal som regional nivå, i Matildas fall dessutom som styrelseledamot i Finlands Svenska Scouter. Scoutingens roll gällande fostran uppger båda att är en källa för motivation.

”Det bästa med att vara scout är samhörigheten och att barn och unga får delta i en verksamhet där de utvecklas som individer”, säger Matilda.

Mångfald nära hjärtat

Mångfaldsfrågor ligger Matilda Wenman (23) nära om hjärtat och det är också dessa frågor hon sköter i styrelsen för Finlands Svenska Scouter. Wenman studerar pedagogik och är kårchef  för sin kår.

”Det viktigaste jag lärt mig i scouterna är att fungera tillsammans med andra människor. Jag har lärt mig mycket om andra men främst om mig själv”, säger Matilda.

Det viktigaste jag lärt mig i scouterna är att fungera tillsammans med andra människor. Jag har lärt mig mycket om andra men främst om mig själv.

Under årens lopp har Wenman arrangerat olika evenemang i såväl kåren som i Finlands Svenska Scouter. Tack vare sin empatiska och energiska läggning är hon en omtyckt medarbetare. Ansvar för att saker blir omskötta varvar hon med scouthumor.

”Som vuxen scoutledare är det härligt när man på läger och tävlingar får lov att känna sig som ett barn igen”, skrattar Matilda.

”Jag hoppas att jag i framtiden får möjlighet att förverkliga flera större scoutprojekt samt delta i scoututbildningar och läger utomlands.”

Eftersom stipendiet ”Årets scoutledare” är avsett för mottagarens personliga scoututbildningar i Finland eller utomlands kan hennes önskan mycket väl snart gå i uppfyllelse.

Ordförande för Finlands Svenska Scouter Victor Spiby beskriver Matilda som en av den nya generationen unga ledare som gör det möjligt för scoutingen att fortsätta vara en rolig, lärorik och fostrande hobby för barn och unga också i framtiden.

“Matilda har under sin tid i Finlands Svenska Scouters styrelse aktivt jobbat med mångfaldsfrågor och strävat efter att göra förbundet mer öppet och välkomnande för ännu fler personer. Samtidigt har hon varit kårchef i Helsingfors Scoutkår Spanarna och gjort ett stort arbete där. Vi valde att föreslå Matilda som mottagare eftersom hon genom sitt exempel har visat att det går att åstadkomma förändring bara man jobbar för det, och att man mycket väl kan bidra till scoutrörelsen på flera nivåer samtidigt.”

Bild: Eeva Helle