Du är här

Lediganslaget vikariat för tjänsten som utbildningskoordinator

Vi söker en vikarierande koordinator med ansvar för utveckling av förbundets verksamhetsområde för utbildning för ett år. Till arbetet hör även projektuppgifter till förbundets satsning på medlemsrekrytering.Arbetet inleds i början av september eller enligt överenskommelse med stationering i Helsingfors. Fortsatta projektuppgifter kan eventuellt avtalas skilt om för ytterligare ett år.

Det här är arbetet för dig som tillsammans med förtroendevalda vill och kan göra utbildningar attraktiva för våra frivilliga ledare i scouterna. Du stöder våra förtroendevalda i arbetet med våra utbildningar för ledare och kan marknadsföra utbildning så att vi når ut till fler. Kom med och jobba för att alla scoutkårer ska ha kunniga ledare och de bästa verksamhetsförutsättningarna!

Anställningen är en visstidsanställning under vår ordinarie utbildningskoordinators tjänstledighet fram till medlet av augusti 2019. Arbetet omfattar heltid, med en prövotid på fyra månader. Arbetet förutsätter en del kvällsmöten och veckoslutsarbete tillsammans med övriga anställda och frivilliga i förbundet.

Till arbetsuppgifterna hör att i samarbete med förbundets frivilliga och anställda utveckla metoder och verktyg för att utbilda våra scoutledare och ta fram verktyg för att arbeta med marknadsföring, rekrytering av vuxna och riktat stöd till medlemsföreningarna.

Du producerar stödmaterial, analyserar och följer upp kårer med utbildningsbehov samt koordinerar verksamhetsområdet utbildning i tätt samarbete med frivilliga och förbundskansliets övriga anställda.

Vi söker dig som:
  • har goda kommunikationsfärdigheter
  • har samarbets-/sociala färdigheter
  • är bra på att planera och resursera tid och energi
  • är bra på projekt- och kampanjarbete
  • behärskar tekniska hjälpmedel
  • kan handleda, motivera och coacha frivilliga i deras uppdrag
  • är kreativ
  • har utmärkta kunskaper i svenska och god finska
  • har erfarenhet av frivilligarbete i tredje sektorn

Vi är en tillgänglig arbetsplats. Vi uppmuntrar personer av olika ålder och personer med olika bakgrund att söka arbete hos oss.

Alla ansökningar förstörs på ett tryggt sätt senast en månad efter avslutad rekrytering. 

Ansökan skickas till

Sänd din fritt formulerade ansökan samt CV med referenser och löneanspråk senast 5.8.2018 till verksamhetsledare Jonna Sahala, jonna.sahala@scout.fi

Kontaktinformation

Verksamhetsledare Jonna Sahala, m. 050 3535 037 nås för frågor 28.6 och 10.7.

Finlands Svenska Scouter r.f.

Finlands Svenska Scouter r.f. är förbundet för de 64 svenskspråkiga scoutkårerna i Finland. Förbundet är medlem i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och därigenom del av den världsomfattande scoutrörelsen.  Förbundet har ett hundratal förtroendevalda med olika uppdrag och egna ansvarsområden som arbetar tillsammans med förbundskansliet för att främja scoutarbetet. Scoutingen har flera projekt på gång, vi har tagit i bruk nya arbetsmetoder för att stöda våra medlemskårer, driver mångfaldsprojektet 100 olika sätt att scouta och tar fram nya metoder för att stöda de frivilliga i scoutarbetet.

Scouting är en fostrande frivilligverksamhet vars syfte är att stöda barns och ungas utveckling med hänsyn till deras individuella särdrag. Inom scoutingen får var och en lämpligt utmanande uppgifter och uppdrag och verksamheten uppmuntrar unga att utmana sig själv och testa på. Scouterna lär sig genom att uppleva och göra i praktiken som komplement till teori under våra utbildningar, learning by doing innebär också att all verksamhet och det egna kunnandet utvärderas tillsammans.