Du är här

Kom och hissa flaggan

Inkommande självständighetsdag 6.12 firas Finlands 100-åriga självständighet. Den officiella invigningen av Finlands hundraåriga självständighetsfest sker med flagghissning undantagsvis redan 5.12, kl. 18:00 på Salutorget i Helsingfors.

Barn och unga önskas delta i detta historiska tillfälle. Förhoppningen är att 100 barn i åldern 7-12 år och 100 över 15-åriga ungdomar deltar genom att hissa fanan vid den officiella invigningen av hundraårsfesten för Finlands självständighet.

Rundradion (YLE) direktsänder invigningen. På plats finns även andra medier och publik. Arrangör för invigningen är Statsrådets kansli. Scouterna deltar i arrangemangen gällande flagghissningen.

De som deltar i flagghissningen bör finnas till handa på Salutorget i Helsingfors från och med kl. 17. Tillfället slutar runt kl. 18:30. En bindande anmälan kan göras via Kuksa.

Anmälan för 6-12 åringar: kuksaan.fi/17968

Anmälan för 15-åringar: kuksaan.fi/17971

TIDTABELL TI 5.12.2017
17.00 Samling på innergården vid Helsingfors stadshus
17:15 Förberedelser för arrangemangen kring flagghissningen
17:45 Direktsändningen börjar
18:00 Tillfället börjar
Flaggfanfar och flagghissning
18:15 Tillfället slutar
Scouterna kan lämna området tillsammans med en för hen känd vuxen/vuxna

KLÄDSEL
Utekläder enligt väder och scouthalsduk.

MER INFO
Jaana Hopeakoski, Uudenmaan Partiopiiri ry, 0504460058, jaana.hopeakoski@partio.fi

Foto: Suomi 100/LEENA KOSKELA

suomi-100-leena-koskela.jpg