Du är här

Kom med i FiSSc delegation till Finlands Scouters medlemsmöte

Vill du komma med och besluta om scoutingens framtid?

Ansök då till FiSSc delegation till Finlands Scouters medlemsmöte 16-18.11! 

Alltså vad?

Finlands Scouters medlemsmöte (jäsenkokous eller jässären) ordnas den 16–18.11 i Villmanstrand, i samband med Johtotähti, ett evenemang för kår-, program och uppdragschefer. På medlemsmötet samlas delegationer från de 10 finska distrikten och FiSSc för att besluta om den finländska scoutingens framtid. Delegationens storlek baserar sig på vårt medlemsantal den 31.7.2018 (4092) vilket ger oss 9 platser i delegationen plus ett lämpligt antal suppleanter (max 9 st).

Scoutingens framtid – vad besluter vi om?

  • Scoutingens strategi för 2020–2021
  • Beslut om att inleda en process för att uppdatera scoutingens grundstadga
  • Beslut om nya stadgar för Finlands Scouter
  • Val av ordförande och två vice ordförande för Finlands Scouter samt ordförande för Scoutrådet

Är det här verkligen något för mig?

Delegationen ska bestå av aktiva ledare i förbundet. Vi önskar att delegationen avspeglar förbundets medlemmar; en optimal delegation består av unga och äldre, mer erfarna delegater och “first timers”. Det viktigaste är att du är intresserad av att vara med och påverka scoutingens framtid och vågar framföra dina åsikter! Vi önskar också att

  • du har kunskaper i finska (mötesdokumenten är på finska och själva mötet går till stor del på finska)
  • du kan delta i delegationsmötena före mötet (fysiskt eller på distans, det blir antagligen två förberedande möten)
  • du kan delta i hela medlemsmötet 16-18.11 i Villmanstrand
  • du är beredd på att läsa mötesmaterial, aktivt kommentera mötesärenden och följa med diskussion och valdebatter - var beredd på papperscouting alltså!

FiSSc betalar deltagaravgiften och resorna för delegater och suppleanter.

Hur mycket tid tar det?

Delegationen inleder sitt arbete direkt efter höstmötet. Du måste reservera tid för att läsa igenom och bearbeta mötesmaterialet, delta på delegationsmötena, diskutera ärenden mellan mötena med delegationen, resa till Villmanstrand, vara med på själva medlemsmötet och delta i sammanfattande av ett testamente för framtida delegationer.

Okej, det här låter ganska spännande - hur kommer jag med?

Du ansöker om att komma med genom att skicka en kort ansökan till Scoutchef Malin Lindholm, malin.lindholm@scout.fi senast den 17.10.2018. I din ansökan vill vi veta vem du är, varför du vill komma med, vad du gör och har gjort i scouterna och om du varit med på FS medlemsmöte tidigare.

Vill du veta mera om medlemsmötet kan du ta kontakt med Scoutchef Malin Lindholm, malin.lindholm@scout.fi eller 0400 607245.

På basen av ansökningarna sätter styrelsen ihop ett förslag på delegation som förbundets höstmöte väljer 28.10. Delegationens arbete inleds direkt efter höstmötet.