Hurdana läger ska vi ordna framöver? Diskussionstillfälle 16.3 kl. 18

Under FiSSc:s höstmöte 2020 väckte översikten på större evenemang den s.k. Stjärnkartan diskussion om hurdana läger FiSSc:s medlemmar framöver vill arrangera i förbundets regi. Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för att kartlägga kårernas åsikt gällande gemensamma läger. Arbetsgruppen har under våren träffats till gemensamma online möten och presenterar nu sin rapport inför vårmötet.

Tisdagen den 16 mars kl. 18 ordnar vi ett online diskussionstillfälle, gällande FiSSc:s framtida läger. Arbetsgruppen som under våren analyserat kårernas och kårledarnas svar från enkäten vi skickade ut i början av året, berättar under tillfället om sina slutsatser och diskuterar gärna ärendet med kårerna.

Kom med för att lyssna, delta och delge dina eller din kårs åsikter i ärendet.

Delta i tillfället här!

Läs arbetsgruppens rapport här:

Lägerarbetsgruppens rapport

PowerPoint från diskussionskvällen (pdf)

Stjärnkartslek (OBS! Endast lägerarbetsgruppens tankar)

 

Bild: Elsa Mäkelä