Du är här

Händelser

mars

23.3.2019

Helsingfors

Läs mer

Vårmöte

Stadgeenligt vårmöte för Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Flickscoutförbund och Finlands Svenska Scoutförbund, där föregående års verksamhetsberättelse och bokslut...

29.–31.3.2019

Korsholm, Vallvik bygdegård

Läs mer

Grundutbildning för scoutledare - Kårledare (del 2)

Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen i traditionell form omfattar de två kurshelheterna Evenemangsledare och Kårledare samt de...

30.–31.3.2019

Åbo

Läs mer

Första hjälpen 2

NÅGRA LEDIGA PLATSER! ANMÄLNINGSTIDEN FÖRLÄNGD TILL 15.3!

30.–31.3.2019

Åbo

Läs mer

Första hjälpen 1

I en nödsituation kan det vara fråga om minuter – kan du hjälpa? På Första hjälpen 1 lär du dig grunderna i förstahjälpen och nödförstahjälp. Utbildningen består av...

april

3.–4.4.2019

Esbo

Läs mer

Motorkurs

Känner du att du skulle vilja veta mera om hur båtens motor ser ut och fungerar samt vad som behöver göras för att ta hand om motorn. Kom på kurs och lär dig!

 

...

6.4.2019

Åbo, KFUM:s Scouter Kamraternas kårlokal

Läs mer

Lotsutbildning

Utbildningen ger dig stöd i ditt uppdrag som lots och en möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter med andra. Under utbildningen fokuserar vi på hur du som lots kan leda,...

6.–7.4.2019

Österbotten

Läs mer

Megaexplosion

Megaexplosionen samlar explorerscouter från hela FiSSc, så nu har du världens chans att träffa ragget från sommarlägret, den trevliga scouten från grannkåren och alla andra...

6.4.–5.5.2019

Åbo & Helsingfors

Läs mer

Skepparkurs, teori

KURSEN ÄR TYVÄRR INHIBERAD! Nytt försök att ordna kursen görs våren 2020.

Skepparkursen omfattar två teoriveckoslut och en praktikdel. Teoriveckosluten ordnas 6-7.4 i...

12.–14.4.2019

Vasa, Villa Gerby

Läs mer

Chefsutbildning: Kårchefsutbildning, Uppdragschefsutbildning och Programchefsutbildning

Detta är utbildningen för kårens chefstrio; kårchefen, uppdragschefen och programchefen. Utbildningarna går parallellt.

13.–14.4.2019

Lovisa

Läs mer

Navigatortalko

Navigatortalko är ett evenemang för dig som vill öka dina kunskaper i båtvård och är intresserad av att lära känna andra sjöintresserade scouter. Under ett talko vistas du vid...

27.4.2019 klo 10

hela landet: Jakobstad, Vasa, Åbo, Helsingfors

Läs mer

Scoutledarträffar

 

På scoutledarträffarna samlas ledare från din kår och andra kårer för att ha trevligt tillsammans och diskutera vad som är på...

28.4.2019

Lovisa

Läs mer

Navigatortalko

Navigatortalko är ett evenemang för dig som vill öka dina kunskaper i båtvård och är intresserad av att lära känna andra sjöintresserade scouter. Under ett talko vistas du vid...

maj

4.–5.5.2019

Helsingfors

Läs mer

Skepparkurs teori del 2/2

https://www.scout.fi/nyheter/aktivitetskalender/skepparkurs-teori-3

KURSEN ÄR TYVÄRR INHIBERAD! Nytt försök att ordna kursen görs våren 2020

4.–5.5.2019

Vasa, Utterö

Läs mer

Spejardagar

Roliga upplevelser och nya och gamla kompisar, vad mer kan man begära av ett evenemang? Spejardagarna är evenemang där deltagarna lär sig nya färdigheter tillsammans med andra...

4.–5.5.2019

Lovisa

Läs mer

Navigatortalko

Navigatortalko är ett evenemang för dig som vill öka dina kunskaper i båtvård och är intresserad av att lära känna andra sjöintresserade scouter. Under ett talko vistas du vid...

11.–12.5.2019

Nyland

Läs mer

Sök o finn - årets mest spännande tävling

Sök och Finn är en nattorientering med mottot "En tanke sparar 1000 steg". Tävlingen inleds på kvällen; ingen vet var. Med hjälp av kluriga uppgifter tar sig lagen från...

23.–26.5.2019

s/y Navigator: Lovisa-Helsingfors

Läs mer

Skepparkurs, praktikseglats

KURSEN ÄR TYVÄRR INHIERAD.

juni

4.6.2019

s/y Navigator, Helsingfors

Läs mer

Kvällsseglats för äventyrsscouter

Mer info

5.6.2019

s/y Navigator, Helsingfors

Läs mer

Kvällsseglats för äventyrsscouter

Mer info

8.–16.6.2019

Muonio, Kåtan

Läs mer

FiSScFjäll - spejarscoutläger på Kåtan

FiSScFjäll är ett vandringsläger i Lappland. Under lägret delas deltagarna in i mindre underläger som vandrar tillsammans. Vandringen sker i Pallasfjällen och som bas har vi...

Sidor