Förskolor kan nu anmäla sig till vårens Lilla Scoutvecka

Scouterna bjuder in alla förskolor att bekanta sig med scoutingens spännande värld via Lilla Scoutveckan materialet våren 2021! Under Lilla Scoutveckan har förskolebarnen möjlighet att bekanta sig med scoutingens spännande värld via ett materialpaket.

Barnen får under veckan prova på olika aktiviteter både inomhus och ute i naturen. Varje elev får ett eget kunskapskort med tillhörande klistermärken för veckans uppgifter. Lärarens handbok innehåller anvisningar till alla aktiviteter och tillhörande lekar. Aktiviteterna är specifikt utvalda för att kunna tillämpas för de gemensamma lärområden i den nya läroplanen. Det kostar inget att beställa materialet för förskolan.

Förskolan väljer själv fritt i vilken utsträckning och med vilken tidtabell som materialpaketet används. Scoutveckan 19–25.4.2021 är ett alternativ, men det går också bra att göra aktiviteterna ända in i maj månad! Sista dagen att anmäla sig till Lilla Scoutveckan är 31.1.2021.

Läs mer om kampanjen och anmälan här.

Kuvassa piirros linnuista

År 2020 var 30 000 barn från 1100 förskolor anmälda. Av dessa var 2000 barn från ca 100 olika förskolegrupper svenskspråkiga. På grund av undantagstillståndet som rådde till följd av coronaviruset våren 2020 skickades inte materialet för Lilla Scoutveckan ut per post till förskolorna denna vår. De anmälda uppmuntrades istället använda det elektroniska materialet.