Finlands Scouter utvecklar sin medlemskommunikation

I framtiden kommer Finlands Scouters kommunikation att vara allt mer digital. Som en del av förändringsprocessen läggs pappersversionen av tidningen Partio-lehti ner i slutet av år 2022. 

De kommande åren ligger fokus på att utveckla scouternas digitala kommunikationskanaler. Finlands Scouter kommer speciellt att satsa ännu mer på sociala medier. Målet är att erbjuda medlemmarna mera anpassat innehåll och bättre riktade meddelanden. Finlands Scouter kommer också undersöka möjligheterna att använda olika applikationer i scoutingen. 

Finlands Scouter har skissat upp en utvecklingsplan för organisationens kommunikation och kommunikationens utvecklingssteg för de kommande fem åren. Bärande tankar i arbetet är en smidig utveckling, en låg tröskel att testa nytt och en beredskap att vid behov frångå gammalt. Utvecklingsarbetet är starkt kopplat till Finlands Scouters plan för Partion digitaalisten palvelujen kehityssuunnitelma 2021-2026. 

Från tryckt till digital kommunikation 

Som en del av det långsiktiga utvecklingsarbetet beslöt Finlands Scouters styrelse på sitt möte 1.9.2020 att lägga ner pappersversionen av tidningen Partio-lehti i slutet av år 2022. Under övergångsperioden ligger fokus på att bygga och utveckla andra lösningar kring medlemskommunikationen. Samtidigt kommer den redan nu välfungerande webbportalen Partiomedia att utvecklas. 

– Vi vill sätta våra resurser på att utveckla mångsidiga, snabba och smidiga kanaler för våra medlemmar. Med hjälp av nya lösningar kan vi ännu bättre rikta intressant innehåll enligt till exempel ålder och scoutuppdrag berättar Maria ”Hilla” Ruohola, ordförande för Finlands Scouter. 

Den tryckta tidningen kostar för tillfället över 100 00 euro i året. I och med att postkostnaderna ökat har kostnaderna för den tryckta tidningen årligen stigit. Tidningens klimatavtryck var också en bidragande faktor till beslutet, då scouterna i enlighet med den nya strategin strävar efter att bromsa klimatförändringen. 

– Tidningens nuvarande och tidigare chefredaktörer samt redaktion har stått för högklassigt innehåll och förtjänstfullt utvecklat tidningen. Det ska bli spännande att se hur tidningens digitala innehåll utvecklas. De digitala lösningarna möjliggör helt nya sätt att skapa innehåll för en bred målgrupp, fortsätter Ruohola. 

Partio-lehti får en starkare roll i medlemskommunikationen 

I samband med utvecklingsarbetet kring medlemskommunikationen definierades också tydliga mål och uppgifter för tidningen Partio-lehti. Dessa styr det redaktionella arbetet. Enligt de nya linjerna är tidningen från och med år 2021 en medlemstidning som förverkligas med ett journalistiskt grepp. En publikation som görs med ett journalistiskt grepp kan innehålla precis lika intressant och fostrande innehåll som en journalistiskt produkt. 

Definitionen stärker tidningens roll i scouternas medlemskommunikation. I praktiken är ändringarna i innehållet små. Tidningen kommer också i framtiden att fördjupa sig i olika teman från intressanta perspektiv, som kompletteras med aktuellt inom organisationen, stöd för kårverksamheten och nyttig information för medlemmarna, som till exempel inspirerande idéer och tips från scoutprogrammet. Tidningen har en roll i att förverkliga scoutingens strategi. 

Information om beslutet och dess bakgrund: 

Ordförande Maria Ruohola, 044 760 5632, maria.ruohola@partio.fi 

Information omförändringarnas praktiska genomförande: 

Styrelsemedlem med ansvar för marknadsföring och kommunikation Satu Salo-Jouppila, satu.salo-jouppila@partio.fi 

 

Bild: Eva Helle