Du är här

Extra medlemsmöte 25.9

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Scouter r.f. sammankallas härmed till extra föreningsmöte 25.9 kl. 18.00 på Scoutstationen i Helsingfors för att välja delegation och besluta om fullmakt åt styrelsen att tillsätta/komplettera en delegation till Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:s extra medlemsmöte 28.10.2017 i Korpilampi, Esbo. SP-FS sammankallar ett extra medlemsmöte för att välja ny ordförande istället för Anna Munsterhjelm som avgår mitt i mandatperioden på grund av sin nya befattning som generalsekreterare för Allianssi - Finlands Ungdomssamarbete Allians vars medlem SP-FS är. Kallelsen har skickats till kårens kårchef.

 

Vill du vara med och välja Finlands Scouters nästa ordförande?

Ansök då till FiSSc delegation till Finlands Scouters extra medlemsmöte!

 

Alltså vad?

SP-FS sammankallar ett extra medlemsmöte för att välja ny ordförande istället för Anna Munsterhjelm som avgår mitt i mandatperioden på grund av sin nya befattning som generalsekreterare för Allianssi - Finlands Ungdomssamarbete Allians vars medlem SP-FS är. Mötet ordnas lördagen den 28.10.2017 på hotell Korpilampi i Esbo. Antalet delegater (och röster) per A-medlem baserar sig på A-medlemmarnas medlemsantal 31.7.2017. På mötet i fråga har FiSSc nio delegater (och röster). I skrivande stund (28.8) finns två ordförandekandidater – det kommer alltså att bli val!

 

Är det här verkligen något för mig?

Delegationen ska bestå av aktiva ledare i FiSSc. Det viktigaste är att du är intresserad av att vara med och påverka scoutingens framtid och vågar framföra dina åsikter! Vi önskar också att du

  • kan delta på medlemsmötet 28.10.2017 i Esbo
  • är bekväm med att möteshandlingarna är på finska och själva mötet till stor del går på finska
  • har tid för att delta i delegationsmöten, i slutet av september och början av oktober (fysiskt eller på distans)
  • är beredd på att bekanta dig med ordförandekandidaterna, delta i diskussioner och följa med valdebatten på förhand

FiSSc betalar deltagaravgiften och resorna för delegater och suppleanter.

 

Men vänta nu, det är ju samma helg som 100% UTE och förbundets höstmöte!?

Jes, onekligen ett beklagligt sammanträffande. Medlemsmötet beräknas sluta kring kl 12 på lördagen, varefter det finns möjlighet att tillsammans åka upp till Vasa - så att man hinner fram till lördag kvällen, får ta del av stämningen på 100% UTE och förbundets höstmöte på söndagen. Förbundet står för resekostnaderna mellan Korpilampi och Vasa.

 

Okej, det här låter intressant - hur kommer jag med?

Sicka en kort ansökan till Scoutchef Malin Lindholm, malin.lindholm at scout.fi senast onsdag 13.9. I din ansökan vill vi veta vem du är, varför du vill komma med, vad du gör och har gjort inom scouterna och om du varit med på FS medlemsmöte tidigare. På basen av ansökningarna sätter styrelsen ihop ett förslag på delegation som det extra föreningsmötet 25.9 fastställer. Delegationens arbete kör igång direkt efter föreningsmötet.

 

Men vänta, jag har en fråga!

Vill du veta mera om medlemsmötet kan du ta kontakt med Scoutchef Malin Lindholm, malin.lindholm at scout.fi eller 0400 607245.

 

Fullmaktsbkanketten hittar ni här!