Du kan komma med i scouterna när som helst – också på vintern

Scouting är en rolig, mångsidig och meningsfull hobby för såväl sjuåringar som för vuxna. Barn och unga får genom scoutprogrammet möjligheter att lära sig färdigheter som är både roliga och nyttiga, verksamheten uppmuntrar var och en att utveckla sig själv. Scoutverksamheten förverkligas via åldersgruppsvisa program och man kan söka sig med i vilken ålder som helst – det är aldrig för sent!

Visste du att du kan komma med i scouterna året om?

I scouterna får alla oberoende av ålder ta del av äventyr, ha roligt och leka tillsammans med andra. Läger och utfärder är höjdpunkter man inte glömmer. De gemensamma upplevelserna svetsar samman människor och i scouterna binds vänskapsband som har betydelse.

På många orter finns nuförtiden också familjescouting. Familjescouting riktar sig till barn under skolåldern och vuxna som tillsammans deltar i aktiviteter. Familjescouting blir allt populärare. Den krävs ingen tidigare erfarenhet av scouting för att delta i familjescouting. Läs mer om familjescouting här. 

Scoutkårernas veckoverksamhet, eller på vissa orter månadsvisa verksamhet, startar upp då skolornas höstterminer inleds. Men i grupperna brukar det finnas utrymme så det går utmärkt att söka sig med även i början av året.

Vuxna behövs också i scouterna

Ryhmä ihmisiä talvisessa metsässä heittämässä lunta ilmaan.

För vuxna finns också många roller och frivilliguppdrag i scouterna. Utan de vuxnas insatser skulle barn inte kunna vara med i scouterna. Vuxna behövs för att styra upp gruppverksamheten, arrangera och finnas med på utfärder och läger, sköta föreningsadministration eller hoppa in och tura en annan ledare vid tillfälle. Alla krafter behövs för att scoutverksamheten ska fungera och inte överbelasta de som redan är engagerade.

Scouting är en utmärkt motvikt till arbete och den övriga vardagen. I scouterna får man pröva på nya saker och utveckla sig själv och röra sig ute i naturen. Det finns en massa utbildningar för dig som vill förkovra dina insikter i olika aspekter av scouting och allmännyttiga färdigheter. Utbildningar i scouterna kan också utnyttjas för studiepoäng.

Läs mer om scouting som en hobby för vuxna här. 

Hur påverkar coronaläget scouting som hobby?

Coronaviruset kan påverka scouting t.ex. genom att grupper inte får samlas eller utflykter och evenemang inte kan ordnas på vanligt vis. Då det inte är rekommenderat att överhuvudtaget samlas i grupp, ordnar många kårer scouting på distans. Men så gott som all scoutverksamhet kan åtminstone förverkligas utomhus. Du kan alltså anmäla ditt barn eller själv komma med i scouterna när som helst. Din närmaste kår ger dig information om hur deras verksamhet arrangeras för tillfället.

Finlands Svenska Scouter följer ständigt med statsrådets och andra myndigheters anvisningar och uppdaterar anvisningar enligt behov. Antalet medlemmar i scouterna har inte förändrats under pandemin. Inom scouterna har vi reagerat snabbt på undantagstillstånd och många kårer har haft verksamhet under hela coronatiden. Att erbjuda en meningsfull hobby även under svåra lägen har visat sig vara mycket betydelsefullt för barn och unga.

Vill du komma med i scouterna?

Kanske scouting skulle vara en passande hobby för ditt barn eller för dig själv?

Om du inte vet vilken kår som lämpar sig bäst för dig kan du vara i kontakt med Finlands Svenska Scouters kansli på adressen kansliet@scout.fi

Observera att coronaläget påverkar kårernas uppstart på våren.

Bjud med en kompis i scouterna

paddling, vatten, glada människor

Om du läser den här artikeln och redan är scout fundera på om det finns någon i din närkrets som du kunde bjuda med i scouterna. Att komma med i något nytt är alltid lättare om det är någon som frågar en med!