Ännu är det möjligt att anmäla sig till Äventyrsveckan!

Äventyrsveckan erbjuder elever i årkurs 1–2 samt eftisar möjligheten att bekanta sig med scoutingens spännande värld! Vi öppnar anmälningsformuläret ännu för den här veckan, 3–9.8!

Under Äventyrsveckan får barnen pröva på olika aktiviteter både inomhus och ute i naturen med hjälp av ett materialpaket. Genom att anmäla din klass/grupp till Äventyrsveckan skickar vi per post materialet till er skola, det är helt kostnadfritt att beställa materialet! Materialet har i år uppdaterats och innehåller nya aktiviteter och alternativ.

Materialet består av uppgifter kopplade till scouting som programmässigt fyller ca 2 lektioner/dag under en veckas tid. Men skolan väljer själv fritt i vilken utsträckning och med vilken tidtabell som materialpaketet används. Materialet är utarbetat utgående från läroplanens kompetensområden, vid varje aktivitet finns nämnt vilket kompetensområde aktiviteten stöder. Det är även anpassat till scouternas mål för fostran, som stöder barnets utveckling genom att beakta olika utvecklingsfaser inom åldersgrupperna och individens särdrag.

Varje klass gör sin egen anmälan till Äventyrsveckan, sista anmälningsdagen är 9.8.2020. Läs mer om kampanjen och anmälan här.