Coronaintyg tas i bruk för möten på Scoutstationen

Som en följd av Regionförvaltningsverkets nya restriktioner för södra Finland krävs coronaintyg fr.o.m. 4.12 för möten och andra tillställningar på Scoutstationen. Scoutstationen är stängd för all verksamhet 23.12-9.1.2022.

 

Regionförvaltningsverket i södra Finland förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i inomhusutrymmen med över 20 personer. Som ett alternativ till begränsningarna kan arrangörer införa granskning av coronaintyg.

 

Eftersom Scoutstationen är i aktivt bruk kvällstid och under veckoslut och det är omöjligt att övervaka antalet besökare, inför vi krav på coronaintyg fr.o.m. 4.12 för alla tillställningar. Coronaintyg krävs av alla 16 år fyllda deltagare.

 

Ansvaret för att kontrollera deltagarnas coronaintyg ligger hos arrangören t.ex. hos den som sammankallat till mötet. Coronaintyg ska kontrolleras för alla tillställningar, oberoende av antal deltagare.

Personer som besöker Scoutstationen i andra ärenden behöver inte uppvisa coronaintyg, men vi uppmuntrar alla besökare att notera rekommendationen att använda munskydd.

 

I Finland använder vi EU:s digitala coronaintyg. Var och en kan ladda ner sitt coronaintyg från Min kanta-tjänsten (Oma kanta). EU:s digitala covidintyg inkluderar tre olika intyg: intyg om coronavaccination, intyg om covid-19-test och intyg om tillfrisknande från covid-19.

 

Scoutstationen är stängd under julledigheterna 23.12-9.1.2022. Under den tiden kan man inte samlas på Scoutstationen för möten eller övriga tillställningar. Denna anvisning gäller endast för verksamhet som sker på Scoutstationen. Övriga corona-anvisningar för scoutverksamhet kan läsas på adressen scout.fi/corona.

Övriga hygienkrav

På Scoutstationen bör även övriga hygienkrav beaktas. Tvätta händerna och håll tillräckligt med avstånd. Dessutom rekommenderas användning av munskydd för alla över 12-åriga besökare och mötesdeltagare. Vi vill även påminna alla besökare och mötesdeltagare att endast delta i verksamhet om man är frisk.

Kontroll av covidintyg 

Coronaintyg kontrolleras med hjälp av en applikation som kan laddas från de vanligaste appbutikerna. Coronaintyget kan läsas med applikationen ”Coronaintygsavläsare” (Koronatodistuksen lukija). Personen som kontrollerar coronaintyg läser QR koden med hjälp av appen och får som kvittering en märkning om godkänt eller förkastat intyg.

Applikationen lagrar inte information och med hjälp av den kan man inte se personens övriga hälsouppgifter. För godkänt coronaintyg visas en grön ruta med personens namn. Vid förkastat intyg visar applikationen en röd färg men inget namn på personen blir synligt.

Det godkända coronaintyget bör inkludera personens namn, vid behov ska uppgiften även kontrolleras med hjälp av identifikationsbevis. Förutsatt att elektronisk kontroll med hjälp av appen inte kan göras, kan deltagarna uppmanas att t.ex. uppvisa utskrivna coronaintyg.

Personer som kontrollerar coronaintyg omfattas av tystnadsplikt inom ramen för dataskyddslagen. Uppgifter från coronaintyg får inte registreras, lagras eller behandlas i övriga sammanhang.