Du är här

Besked om Nothamn läger sommaren 2018

Förra veckan fick förbundet besked av Nylands brigad att vi inte får använda den planerade platsen för Nothamn VIII sommaren 2018, Gyltö i Pargas. Försvarsmakten hänvisar till en av Statsrådet i oktober utfärdad förordning om objekt som ska ges särskilt skydd med tanke på landets försvar. Ett första preliminärt positivt besked fick vi av huvudstaben i september. Detta positiva besked utgick förbundet ifrån under planeringsskedet.

Förbundsstyrelsen och lägerstaben har diskuterat situationen och lägerstaben har under de senaste dagarna utrett andra alternativ i snabb takt, men tyvärr har inget annat lämpligt och ledigt område hittats för lägret. I och med att osäkerheten kring projektet nu är så stor har förbundsstyrelsen och lägerstaben varit tvungna att fatta det tråkiga beslutet att Nothamn-lägret inte kommer att arrangeras nästa sommar.

Beskedet är tråkigt av flera skäl. Staben och styrelsen förstår och delar besvikelsen med kårer som räknat med ett gemensamt Nothamn läger att delta i nästa sommar. Vi alla inser utmaningarna med att i november vara tvungna att göra om kårens planer för sommaren 2018 och beklagar verkligen situationen.

Förbundsstyrelsen vill också tacka lägerstaben för dess engagemang och för det välgjorda arbetet såhär långt. Hade vi haft ens lite gynnsammare vindar och ens lite tur också på vår sida är vi säkra på att det hade blivit ett fantastiskt läger. Med erfarenheter från Nothamn projektet kring t.ex. utmaningar kring områdessondering, chefs- och lägerstabsrekrytering har vi fler färska lärdomar att ta i beaktande då vi startar upp Förbundsläger 2020 projektet.

Vi hoppas att ni tar kontakt med oss med alla frågor, tankar och kommentarer som ni har. Styrelsen värdesätter er respons och hoppas på att kunna ha en öppen dialog för att kunna hjälpa kårerna vidare i planeringen av sommaren 2018, trots det här tråkiga beskedet. Konkret kan förbundets förtroendevalda och personal redan nu stöda kårerna i att hitta alternativa lägerupplevelser och sparra i kårteamssamarbeten. Sommarens seglatsprogram kommer också att planeras om, vi uppdaterar informationen kring det inom ett par veckor. Frågor och kommentarer kan riktas till:

Malin Lindholm, Scoutchef (0400 607246)
Jonna Sahala, verksamhetsledare (050 3535037)
Niki Hamro, lägerchef (050 3084047)

Alla tre nås också per e-post enligt fornamn.efternamn(a)scout.fi.