Barnkonventionens dag

Idag firar vi den internationella Barnkonventionen som fyller 30 år.

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling år 1989.

Konventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn under 18 år. Den definierar vilka rättigheter barn har − t.ex. rätt till utbildning, lek, vila och fritid samt rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete.

Sammanlagt har 195 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna. Trots det arbetar idag ca 160 miljoner barn i världen – ungefär 10 % av alla barn mellan 4 och 15 år. Barnarbete är vanligast i Asien, Afrika och Latinamerika, men förekommer också i andra delar av världen.

Läs mer om barnkonventionen på Unicefs sidor

Källa: svenska.yle.fi