Att skära ner i ungdomsarbetet just nu är inte hållbart

Finlands Svenska Scouters utlåtande till Finansministeriets budgetförslag

Finansministeriet publicerade ett förslag till budget den 13.8. För ungdomsarbetes del var det ingen trevlig läsning, ministeriet föreslår en nedskärning på nästan en tredjedel av ungdomsarbetets finansiering. År 2020 var finansieringen 54,25 miljoner euro men det föreslås nu minska till 39,75 miljoner euro. Det är alltså hela 14,5 miljoner mindre!

Ungdomsarbetet har en stor roll i varje barn och ungas vardag t.ex. via en hobby eller i form av stöd. Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter får statsunderstöd riktade till ungdomsorganisationer, varav Finlands Svenska Scouter årligen får en andel. Om en sådan här massiv nedskärning genomförs betyder det för ungdomsorganisationer och scoutingen en kraftig minskning i aktiviteter som erbjuds i de ungas vardag.

“Det är chockerande att man planerar att skära ner så här mycket i barn och ungas fritidsmöjligheter, vilket direkt påverkar deras välmående. Att minska på anslagen under denna tid av global osäkerhet gällande coronaviruset och de ekonomiska följder det inneburit är ansvarslöst av våra beslutsfattare. Det är just nu som vi borde satsa ännu mera på barn och unga, för att förebygga utbrändhet, osäkerhet, ångest, oro, och mentala problem. Scouting klassas oftast som den billigaste hobbyn i form av medlemsavgifter och deltagaravgifter, vilket direkt gynnar barn och unga i utsatta sociala och ekonomiska situationer. Försvinner understödet i den mån som nu föreslås kommer kostnaderna att falla på deltagarna för att verksamheten ska kunna fortsätta lika omfattande som tidigare. Detta slår värst till mot de som behöver den trygga miljö vi kan erbjuda, och det är helt ofattbart att man ens täcks komma med sådana här förslag samtidigt som man påstår sig värna om utsatta personer och speciellt barn, som är vårt lands framtid.” säger Victor Spiby, Finlands Svenska Scouters förbundsordförande.

Scoutingen förverkligas i de cirka 750 lokalföreningar, kårer, som finns runt om i landet och samlar årligen 65 000 medlemmar. Av dessa är 61 kårer svenska. Statsunderstödet möjliggör att vi kan erbjuda en hobby som har låg tröskel att delta. Scoutingen behöver även i fortsättningen utrymmen och långsiktig finansiering från kommuner och staten för att kunna hålla medlemsavgifterna rimliga. Att satsa på sådan här slags verksamhet ger många fördelar – hobbyer och ungdomsarbete är ett förmånligt sätt att ta hand om unga människors välbefinnande. Finansiering av ungdomsarbete kan inte var helt och hållet kopplat till spelintäkter.

Coronaviruset förorsakade stora förändringar också inom scoutverksamheten. Trots det lades scoutingen inte på något vis på is, tvärtom har våren visat hur pass stor iver och energi det finns inom scoutingen. Distansscouting är ett nytt koncept som kommer vara en del av den kontinuerliga verksamheten även i fortsättning. Speciellt efter en vår som denna måste vi skapa hopp och möjligheter för barn och unga. Coronaläget skapar allvarliga utmaningar för statsfinansieringen, men utmaningarna bekämpas inte genom att låta barn och unga stå för notan.

Finlands Svenska Scouter r.f. är förbundet för de 61 svenskspråkiga scoutkårerna i Finland. I förbundet och förbundets kårer möjliggör 1080 frivilliga över 22 år scouting på svenska åt 3000 barn och unga.

Läs också Finlands Scouters utlåtande här och Allians, takorganisationen för ungdomsorganisationer i Finland, utlåtande här.

För mera information:

Victor Spiby
Scoutchef/förbundsordförande
victor.spiby@scout.fi

Daniela Karlsson
vice scoutchef
daniela.karlsson@scout.fi

Emilia Blomqvist
koordinator med ansvar för samhällsområdet
emilia.blomqvist@scout.fi