Är du mellan 16-25 år och intresserad av samhällsfrågor? Sök till Y-traineeutbildning!

Y-traineeutbildningen ordnas igen! Y-trainee är en utbildning där samhällspåverkan behandlas. Y står för ’yhteiskuntasuhteet’ (samhällsrelationer) som är ett av Finlands Scouters verksamhetsområden. Utbildningen arrangeras av Finlands Scouter.

Under utbildningen lär du dig om hur beslut görs i samhället och  hur de här besluten kan påverkas. Du får en inblick i hur nationellt beslutsfattande fungerar och om olika politiska teman som rör scouter och unga. Du får också möjligheten att vara med och planera scouternas nästa kommunalvalskampanj.

Men det är inte endast en grundkurs om hur samhället fungerar, deltagaren lär sig också om att hålla föredrag, argumentera, debattera och att möta beslutsfattare. En viktig förmåga när det gäller påverkan är att veta hur man får andra människor engagerade  – därför består kursen också av att deltagarna ordnar ett evenemang för andra unga under våren 2020. De här evenemangen är ett sätt att uppmuntra andra i sin hemregion att också påverka.

Till utbildningen hör två hela veckoslut i Helsingfors (27.-29.9.2019 och 30.11.-1.12.2019) och deltagande i SuomiAreena i Björneborg juli 2020.

Alla scouter mellan 16–25 år kan söka till utbildningen. Du förväntas ha en nyfiken attityd samt en vilja att vara med och bygga ett samhälle där unga hörs och blir hörda på. Påverkan kan ske på många olika sätt, så vem som helst kan vara påverkare.

Utbildningen har plats för 30 deltagare.  Om du ansöker till utbildningen binder du dig till att du kan delta i båda utbildningstillfällena och att du är med och ordnar ett evenemang enligt utbildnignsupplägget. I urvalet sätts tyngdpunkt på att hitta scouter med olika bakgrund och erfarenheter från hela Finland. Utbildningen medför inga kostnader; resor, logi och mat ersätts.

Utbildningen går på finska men det går bra att göra ansökan och skriva uppgifter på svenska.

Här kan du läsa en intervju med en tidigare kursdeltagare från FiSSc. 

Sista ansökningsdagen är 20.6. Besked till de som blivit antagna till utbildningen ges senast 2.7.2019.

ANSÖK HÄR, SENAST 20.6.

För mera information:

Ansvarig för Y-traineeutbildnignen, Juuso Luomala, juuso.luomala@partio.fi eller Helka Otsolampi, helka.otsolampi@partio.fi

Utbildningen finansieras av Europeiska Unionens Erasmus + program. I Finland sköts administrationen och genomförandet av programmet Erasmus+ av Utbildningsstyrelsen.

Erasmus-logo