Du är här

Ansvarig ledare och ledare till arbetsgrupp för Samarbetsläger med FDUV 3-5.8. 2018

Vi söker: Ansvarig ledare och ledare till arbetsgrupp för Samarbetsläger med FDUV 3-5.8. 2018

Vi söker dej som vill vara med och utveckla ett nytt koncept för scoutläger. Lägret ordnas tillsammans med (och för) deltagare och ledare från FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl). I arbetet ingår planering av ett konkret evenemang som ska leva kvar som format i FiSSc i framtiden. Du deltar i brainstormingen av bra idéer för program och planerar överenskomna bitar av programmet (Du som är ansvarig ledare koordinerar planeringen och upprätthåller kontakten till de övriga ledarna). Under evenemanget ansvar du tillsammans med gruppen för lägerprogrammet.

Efter lägret hoppas vi att du deltar i utvärderingen av evenemanget och att ni i gruppen dokumenterar projektet och skriver en rapport som stöd för de som ska ordna lägret i framtiden.

Vi hoppas du har tidigare erfarenhet eller intresse för att bemöta scoutintresserade personer i behov av särskilt stöd och att möjliggöra scoutande för dem.

Mer information?

Kontakta Projektledare Sabina Fortelius (sabina.fortelius@scout.fi, 050 3730 472) på FiSSc kansli för mer information (på semester 19-24.3).

Läs uppdragsbeskrivning för staben här.