Ansökan till Young Spokespeople-kursen 2020 är nu öppen

Följande Young Spokespeople (YSP)-kurs ordnas 24-26.1.2020. Ansökningstiden till kursen pågår mellan 30.9-20.10.2019.

Vilken som helst aktiv scout i 15-22 års ålder som vill påverka Finlands Scouters (FS) och scoutdistriktens kommunikation kan ansöka om att få bli YSP. Som YSP är du medieambassdör och får möjlighet att fungera både i landsomfattande och i lokala kommunikationsuppdrag. Uppdragen kan hänga ihop med såväl FS landsomfattande projekt som distriktets/Finlands Svenska Scouters (FiSSc:s) egna evenemang och aktiviteter som YSParna själva ordnar.

Är du utåtriktad och vill ge scouting positiv synlighet? Är du aktiv scout? Vill du berätta hur fantastisk hobby scoutingen är? Då passar du bra in för uppdraget som medieambassadör! Nytt i år är att du kan göra din ansökning till kursen på svenska! Observera dock att anvisningarna och frågorna i ansökningen är på finska. Kursen kommer även att ges på finska, men på plats finns en svenskspråkig utbildare, som i behov kan hjälpa till under kursens gång.

Mer information om utbildningen och länk till anmälan hittar du här.