Du är här

Vårmöte

Stadgeenligt vårmöte för Finlands Svenska Scouter, Finlands Svenska Flickscoutförbund och Finlands Svenska Scoutförbund, där föregående års verksamhetsberättelse och bokslut fastställs av medlemskårernas representanter. Vårmöte är gemensamt för alla tre förbunden. Till vårmöten behöver man inte anmäla sig på förhand.

Målgrupp: Kårernas representanter, roverscouter och ledare.

 

Kallelse skickas ut till FiSSc:s kårer med kårposten i månadsskiftet februari-mars.