Du är här

Grundutbildning för scoutledare - vandring

Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Grundutbildningen består av de två kurshelheterna Evenemangsledare och Kårledare samt de fristående modulerna Ledarskapsövning och Första hjälpen. Vandringskursen är upplagd så att du samtidigt genomför både kurshelheten Evenemangsledare och Kårledare. Förutom att du nu har chansen att göra kursen helt och hållet utomhus kan du alltså också genomföra kursen i ett kör! Du behöver inte vara en väldigt erfaren vandrare; bara du har ett intresse av att behandla ledarskap utomhus och friskar upp minnet av ute- och vandringskunskaper före kursen så går det bra. Ledarskapsövningen görs efter vandringsdelen; efter slutförd ledarskapsövning kan du ansöka om scoutledarfullmakt.

Evenemangsledare: Kursen fokuserar på olika kunskaper som är nödvändiga för evenemangsledaren; projekthantering, säkerhet och scoutledarskap. Under kursen kommer vi att fundera på hur man lägger upp en plan för ett evenemang och hur man följer upp planen mot ett lyckat evenemang. Evenemangets betydelse för kåren är enorm eftersom många är involverade och allas insats behövs. Kom och lär dig leda evenemang!

Kårledare: Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i föreningsteknik, insikt i scoutingens värderingar och ger dig en god kunskap i scoutprogrammets grunder. Under kursen kommer vi att fundera på hur en kår ska ledas. I en kår finns ledare av alla de slag som förverkligar kårens verksamhet. Dessa behöver en bra ledare som lotsar dem mot ett gemensamt mål. Kom och lär dig leda en kår!  

Målgrupp: Kursen riktar sig till scoutledare dvs. personer som fyllt 22 år och till 18 år fyllda roverscouter som har ett eller snart kommer att ha ett ledaruppdrag i kåren. 

Kursen arrangeras i samråd med SFV.