Du är här

Grundutbildning för scoutledare, seglats

Sommaren 2018 kommer grundutbildningen för scoutledare att för andra gången ordnas i seglatsformat. Det innebär att du har möjlighet att kombinera segling i Nylands vackra skärgård med ett intressant kursinnehåll och trevligt sällskap. Seglatsen går av stapeln 8-13.6.

Utbildningen omfattar de två helheterna "Evenemangsledare" och "Kårledare". Helheten "Evenemangsledare" fokuserar på olika kunskaper som är nödvändiga för evenemangsledaren - projekthantering, säkerhet och scoutledarskap. Helheten "Kårledare" ger dig grundläggande kunskaper i föreningsteknik, insikt i scoutingens värderingar, förståelse för din egen ledarskapsstil och en god kunskap i scoutprogrammets grunder.  

Efter själva kursdelen kommer du att göra en ledarskapsövning i din egen kår och därefter kan du ansöka om scoutledarfullmakt.

Målgrupp: Kursen riktar sig till scoutledare dvs. personer som fyllt 22 år och till 18 år fyllda roverscouter som har ett eller snart kommer att ha ett ledaruppdrag i kåren.

Kursen arrangeras i samråd med SFV.