Du är här

Chefsutbildning

Chefsutbildningen (kårchefsutbildning, uppdragschefsutbildning och programchefsutbildning) är en utbildning för kårens chefstrio; kårchefen, uppdragschefen och programchefen. Utbildningarna går parallelt. 

I Kårchefsutbildningen lär du dig att leda en registrerad förening. Vidare ger utbildningen bl.a. fördjupad kunskap i ledaregenskaper som behövs för att leda vuxna.  

Uppdragschefsutbildningen ger omfattande kunskap om hur du stöder vuxna frivilliga i kåren. Under utbildningen bekantar du dig även med scouternas utbildningssystem och med hur du leder vuxna.

Programchefsutbildningen ger omfattande information om att genomföra scoutprogrammet i kåren. Kursdeltagaren känner bl.a. till innehållet i scoutprogrammet för de olika åldersgrupperna och kan tillämpa det i kårens verksamhet.

Målgrupp:
 Kursen riktar sig till kårchefer, uppdragschefer och programchefer, samt roverscouter och ledare som fungerar i liknande uppdrag (t.ex. vicekårchef, utbildningsansvarig, åldersgruppsansvarig mfl.) eller är intresserade av att fungera i ett sådant uppdrag.

Kursen arrangeras i samråd med SFV.