Välfärdsområdesval 2022

Vilka val och när?

I och med social- och hälsovårdsreformen skapas en ny förvaltningsnivå, välfärdsområden. Organiseringsansvaret av social- och hälsovårdstjänster överförs till välfärdsområden från och med 1.1.2023. I praktiken ska välfärdsområden ansvara för socialvårdens tjänster, rådgivningar, skolhälsovård, barnskydd, hälso- och sjukvård och räddningstjänster.

Det finns 21 välfärdsområden och storleken på de fullmäktige som nu väljs varierar mellan 59-89 ledamöter. Man kan ställa upp inom sitt egna välfärdsområde och varje röstberättigad kan rösta på kandidater i sitt välfärdsområde. Helsingfors hör inte till något välfärdsområde och således ordnas det inget välfärdsområdesval där. 

Det första välfärdsområdesvalet ordnas den 23.1.2022 och förhandsröstningen pågår 12.-18.1.2022. Den nya fullmäktigen påbörjar sitt arbete den 1.3.2022. Du kan kolla ditt välfärdsområde t.ex. på val.fi-sidan.

Vad bestämmer man om i välfärdsområdesval?

Det första välfärdsområdesvalet är särskilt viktigt, eftersom nu skapar man strukturer och ramar för hur välfärdsområden fungerar i framtiden. I praktiken pratar man om vilka blir fokusområden, hur man styr ett välfärdsområde och hur tjänsterna ser ut för invånare. Detta innebär också att man ska prioritera saker och ting utifrån egna värderingar.

I fortsättningen beslutar välfärdsområdet om hur hälsovårdscentralen och sjukhuset nära dig fungerar. Detta kan låta som en självklarhet, men även tjänsterna som rådgivningar, tandvård, skol- och studerandehälsovård, service för äldre och socialt arbete överförs till välfärdsområdet. Utkomstöd eller t.ex. stöd till familjen i en krissituation söker man i fortsättningen från välfärdsområdet i stället för kommunen. Välfärdsområdet ansvarar också för brand- och räddningstjänster.

När kan man rösta?

  • Förhandsröstning i Finland: 12.-18.1.2022
  • Förhandsröstning utomlands: 12.-15.1.2022
  • Valdag: 23.1.2022

Under förhandsröstningen kan du rösta vid vilken vallokal som helst. På egentliga valdagen kan man endast rösta vid den vallokalen som står i anmälan om rösträtt.

Läs mer om olika sätt att rösta.

Varför är välfärdsområdesvalet viktigt också för scouterna?

Ett av scoutingens mål är att fostra aktiva medborgare i samhället. Därmed är varje sätt, handling och val också viktiga för scoutingens pedagogiska arbete. Det är viktigt att var och en uppfattar sina egna möjligheter att påverka samhället både i och mellan valen.

Välfärdsområden påverkar många saker som behöver sin försvarare. Att beakta ungas välmående och hur detta utvecklas efter pandemin är viktigt för att se till att ingen lämnas ensam med sina bekymmer. Det är inte en självklarhet hur pengar, anställdas tid och lokaler fördelas inom välfärdsområdet.

Vi scouter vill att samhället byggs på ett sätt som förbättrar barn och ungas välmående. Detta kräver utbildning och hälsovård av hög kvalitet, att man tryggar familjernas försörjning, mångsidig ungdomsarbete och fritidsmöjligheter. 

Vi vill att man bryr sig om barn och ungas psykiska hälsa. Detta kan göras genom att bygga ett samhälle som tar itu med unga människors psykiska problem i tid och främjar psykiskt välbefinnande. Om den psykiska hälsan rubbas, ska var och en ha rätt att be om hjälp och få det.

Även dessa frågor beslutar man om i välfärdsområdet!

Hur borde man behandla och prata om välfärdsområdesvalet med barn och unga? 

Valet är inte bara för röstberättigade! Valugglans aktiviteter stöder också diskussionen om välfärdsområdesval. Allianssi har också samlat material för hur man kan diskutera valet med unga

Bild: Juha Nurmi