Scouter i riksdagen

Det föregående riksdagsvalet hölls den 14.4.2019 i Finland.

På den här sidan finns de som anmälde sig som scoutkandidat inför Riksdagsvalet 2019 och kom in i riksdagen. Man kunde anmäla sig som scoutkandidat om man var uppställd som kandidat i riksdagsvalet och betalat medlemsavgiften till scouterna 2019 eller understött Scoutingens Vänner. Kandidaterna ansvar själva för att de uppgifter som angetts är korrekta. Det önskades också att scoutkandidaterna stöder scouternas uppsatta mål för riksdagsvalet.

Mari Holopainen
01 Helsingin vaalipiiri/ Helsingfors valkrets
Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.
Kotikunta/ Hemkommun: Helsinki
Lippukunta/ Kår: Kulosaaren Meripartio

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi? / Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Metsät ja ilmasto – Jokaiselle lapselle ja nuorelle luontokokemus, nyt ja tulevaisuudessa.

Tulevaisuutta ei ole vielä peruttu, mutta elämme nyt ratkaisevia hetkiä. Ei pelkästään sen takia, että meidän lapsemme ja heidän lapsensa pääsevät rakentamaan lumiukkoja, vaan siksi että kyseessä on planeetan tulevaisuus. Kun ilmasto lämpenee, luonnon monimuotoisuus hupenee. Kasvi- ja eläinlajit häviävät nopeasti. Lämpeneminen on pysäytettävä nopeasti 1,5 asteeseen.

Saara Hyrkkö
02 Uudenmaan vaalipiiri/ Nylands valkrets
Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.
Kotikunta/ Hemkommun: Espoo
Lippukunta/ Kår: Koudat

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi? / Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Tulevaisuus tehdään tänään. Olen periksiantamaton paremman maailman tekijä, analyyttinen optimisti ja toimeen tarttuva feministi. Olen mukana politiikassa puolustaakseni koulutusta, tasa-arvoa ja ympäristöä. Minulle tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus, vapaus, inhimillisyys ja avoimuus.

Allekirjoitan kaikki partiolaisten vaalitavoitteet ja jokainen niistä on sydäntäni lähellä. Kaikkein tärkein tehtävämme on pysäyttää ilmastonmuutos ja huolehtia luonnon monimuotoisuudesta. Tehdään se oikeudenmukaisesti ja varmistetaan, että meillä on hyvinvointivaltio huomennakin. Kansanedustajana teen kaikkeni sen puolesta, että rajoitamme ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen ja pysäytämme sukupuuttoaallon. Lopetetaan hiilen tupruttelu, rakennetaan raiteita, suojellaan metsiä, soita ja Itämerta.

Me voimme olla sukupolvi, joka ratkaisi ilmastonmuutoksen. Itse asiassa meidän on pakko. Siksi eduskuntaan tarvitaan uuden sukupolven vastuunkantajia.

Inka Hopsu
02 Uudenmaan vaalipiiri/ Nylands valkrets
Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.
Kotikunta/ Hemkommun: Espoo
Lippukunta/ Kår: Kauka-Kuutit

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi?/ Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Koulutuksen laadusta pitää pitää kiinni. Se on pienen Suomen vahvuus. Lasten ja nuorten osallisuus ja kuuleminen päätöksenteossa tulee varmistaa. Harrastus on tärkeä jokaiselle lapselle. Tutkimusten mukaan se ehkäisee syrjäytymistä.Tulevaisuuden sukupolvet arvostelevat meitä sen perusteella, mitä teimme ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Luonto ja sen monimuotoisuus on ihmisten hyvinvoinnin ja myös taloudellisen toiminnan perusta. Päätösten ekologinen kestävyys tulee aina varmistaa. Myös tuleville partiopolville tulee säilyä puhdasta metsää ja merta retkeilyyn. Jos pakko on partion hyvistä vaalitavoitteista valita, valitsen tämän.

Maailman kriisien edessä ei saa heittäytyä toivottomaksi ja toimettomaksi. YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet (Agenda2030) antavat hyvän kehyksen toimia. Työ rauhan saavuttamiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi on entistä akuutimpaa. Kehitysyhteistyö tukee ihmisoikeuksien toteutumista, vahvistaa globaalia turvallisuutta ja ehkäisee pakolaisuutta.

Krista Mikkonen
09 Savo-Karjalan vaalipiiri/ Savolax-Karelens valkrets
Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.
Kotikunta/ Hemkommun: Joensuu
Lippukunta/ Kår: Partion Ystävät

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi?/ Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Haluan torjua aktiivisesti ilmastonmuutosta ja pitää huolta luonnon monimuotoisuudesta. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastaa. Sitä kautta jokainen saa kokea onnistumisen elämyksiä, pääsee mukaan ja voi vaikuttaa. Metsähallituksen luontopalveluiden määrärahoja tulee korottaa, jotta retkeilyalueiden ja kansallispuistojen rakenteista voidaan pitää huolta. Myös kansalaisjärjestöjen resursseista on huolehdittava ja vapaaehtoistoiminnan tekemistä helpotettava.

Mari-Leena Talvitie
12 Oulun vaalipiiri/ Uleåborgs valkrets
Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.
Kotikunta/ Hemkommun: Oulu
Lippukunta/ Kår: Pohjolan pirteät ja Ilkan Partiolaiset

Mihin asioihin haluan erityisesti vaikuttaa? Mikä partion eduskuntavaalitavoitteista on minulle tärkein ja miksi?/ Vad vill jag speciellt påverka? Vilka av scouternas riksdagsvalsmål är speciellt viktiga för mig och varför?

Ponnistin politiikkaan ja kansanedustajaksi partiolaisena, ylioppilaskunta-, nuoriso- ja liikuntajärjestöjen pohjalta. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi ja asiat ovat lähellä sydäntä. Koulutukseltani olen ympäristötekniikan diplomi-insinööri ja ajattelen ettei ympäristö ole lahja menneiltä sukupolvilta vaan lainaa tulevilta. Teen
järkevää ympäristöpolitiikkaa ja edistän tulevaisuuden kestäviä ratkaisuja.Kestävät ratkaisut ovat minulle kuin kolmijalkainen tuoli. Siinä yksi jalka on ekologiset, yksi sosiaaliset ja yksi taloudelliset tekijät. Meistä jokainen ymmärtää, että kolmijalkainen tuoli pysyy pystyssä kun kaikki jalat eli tekijät ovat kunnossa.

Eduskunnan partioparlamentaarikkojen pj:na olen saanut tehdä yhteistyötä SP:n kanssa partion hallitusohjelmatavoitteissa. Ne ovat aivan mahtavat! Kun vain yksi on valittava, niin vaikuttavan luontokokemuksen sijaan valitsen harrastuksen jokaiselle lapselle ja nuorelle – jotta kukaan ei jäisi yksin ja kaikki pysyvät mukana.