Anmälan till ÖS

Första skedet av anmälan till ÖS på 24/7 öppnar anmälan 9.2.2024.  Första skedet av anmälan är riktat åt medlemmar från scoutkårerna som gjort den ursprungliga beställningen av områdeslägret, noggrann lista hittar du under FAQ. För övriga scouter/kårer öppnar anmälan 21.2.2024. Anmälan stänger för alla 7.3.2024.

Anmälan

Besvara alla frågor noggrant i anmälningsblanketten. Du kan redigera din anmälan ända tills anmälningstiden slutar den 7.3.2024. Du kan redigera din information genom att trycka på fliken evenemang i din Kuksa profil, sedan på ÖS 24/7 och därefter på ”redigera”. Du som inte ännu är scout kan redigera din anmälan genom att logga in med koden som du fått per e-post när du anmält dig till lägret.

Alla fält märkta med en röd stjärna är obligatoriska. Om de obligatoriska fälten inte är ifyllda är det inte möjligt att slutföra anmälan. Anmälningsblanketten anmärker automatiskt om något obligatoriskt fält har lämnats obesvarad. Vissa större helheter är ”gömda”, t.ex. sjukdomar och allergier. Genom att kryssa för rutan för t.ex. allergier öppnas frågebatteriet för dig. Om du inte har allergier eller sjukdomar behöver du inte besvara dessa helheter.

Om du är en myndig scout behöver du ditt ScoutID för att göra anmälan. Instruktioner för hur du skapar ett ScoutID hittar du här https://www.scout.fi/for-scouter/anvisningar/medlemsregistret-kuksa/

Det är alltid vårdnadshavaren som anmäler en minderårig deltagare. Vårdnadshavaren anmäler deltagaren med vårdnadshavarens ScoutID, inte med minderåriga deltagarens ScoutID. Om du har glömt ditt ScoutID eller har tekniska problem ta kontakt med kårens medlemsregisteransvarig.  Obs! Om du är vårdnadshavare hittar du instruktioner för hur du skapar ScoutID här: https://www.scout.fi/for-scouter/anvisningar/scouternas-e-tjanst/anvisning-for-anvandning-av-scouterns-e-tjanst/  

Om du inte ännu är scout anmäler du dig utan ScoutID. Obs! Gäller enbart dig som deltar som kompisdeltagare!

Familjelägret är avsett för familjer med barn i åldern 0-6 år som deltar i ÖS på 24/7. För att du och dina familjemedlemmars anmälan ska kopplas ihop till ett hushåll behöver ni skapa ett familjelägerID. Bara en familjemedlem ska skapa ett familjelägerID, därefter ska du dela familjelägerID numret med övriga deltagare i din familj. Du skapar ett familjelägerID genom att klicka på ”skapa familjelägerID” i anmälningsblanketten.

Du kan anmälan dig som en familj till ÖS på 24/7. Vi önskar att familjelägerdeltagarna anmäler sig på följande sätt. Klicka på Skapa familjelägerID. Systemet ger dig en kod, som resten av familjen kan använda för att anmäla sig. Spara koden genast så att ni kommer ihåg den. Obs! Bara en i familj ska skapa familjelägerID till resten av familjen! När nästa familjemedlem anmäler sig så infogas koden i fältet för familjelägerID för att koppla ihop din och dina familjemedlemmars anmälningar. Om du glömmer bort ditt familjelägerID, ta kontakt per e-mail os24_7@scout.fi

Stipendier kan endast ansökas av scouter som är medlemmar i en scoutkår i Finland. Du kan inte söka om stipendier om du kommer och testar på scouting. Stipendieansökan görs i samband med ansökan och därmed måste alla stipendieansökningar vara inlämnade innan 7.3 klockan 23.59 finsk tid. Du kan också fylla i stipendieansökan efter att du fyllt i anmälningen genom att logga in i Kuksa. Klicka på ÖS evenemanget som du hittar i evenemangsfliken till vänster i din egna Kuksa profil. Därefter klickar du på redigera.

Alla stipendieansökningar behandlas konfidentiellt. Deltagaren måste ge sitt godkännande för att överlämna uppgifter om stipendieansökan i samband med anmälan. Stipendier utges endast på basis av uppgifterna i ansökan och man behöver inte bifoga filer i ansökan. 

Stipendier kan ansökas i två kategorier, 100% och 50% av lägeravgiften. Ett eventuellt beviljat stipendium kan vara ett annat belopp än det du ansökt om. Observera dock att stipendiet inte kan vara större än den summa du ansöker om eller större än lägeravgiften.   

Stipendiegruppen meddelar om stipendiebesluten direkt till dem som har ansökt om stipendium. Stipendierna tas automatiskt i beaktande i faktureringen av deltagaravgiften. De som inte fått ett stipendium eller fått beviljat ett mindre stipendium än det som ansökts, kan annullera sin lägeranmälan avgiftsfritt fram till 8.4.2024.  

Deltagarens uppgifter

Anmälarens personuppgifter är färdigt ifyllda i blanketten för scouter. Granska att uppgifterna är rätt och kontrollera att rätt person är anmäld i boxen för ”välj person som skall anmälas” (standard är målsman). Ifall kontaktuppgifterna är fel kan du redigera dem genom att klicka på redigera knappen. Kom ihåg att klicka på spara uppgifterna knappen när du är färdig!

Deltagande

I den här frågan väljer du ett alternativ för ditt deltagande i ÖS på 24/7. De som anmäler sig till ett eller flera skilda lägerdygn måste skilt ännu kryssa i vilka dagar de anmäler sig till i den följande frågan. Om du deltar i hela eller korta lägret ska du inte enskilt kryssa i de dagar du är på lägret! Man kryssar i den första dagen på sitt lägerdygn enligt sin ankomst till lägret. Om du enbart deltar t.ex. fre-lö och anländer till lägret på fredag kväll så kryssar du i både fredag och lördag.

Dieter och allergier

På lägret serverar vi vanlig husmanskost. Uppge dina allergier så noggrant som möjligt. Om din allergi inte finns med på listan så kan du skriva in på det öppna fältet i slutet på allergilistan. Observera att all mat som serveras är laktosfri! Om du har läkemedelsallergier så skriv in det i fältet för läkemedelsallergier.

Sjukdomar

Under sjukdomsfliken ska du fylla i sjukdomar eller funktionsvariationer som påverkar din/ditt barns hälsa och lägervardag. Uppgifterna används endast av sjukvården ifall det finns ett akut behov för det. Det är också viktigt för den närmsta ledaren att vara medveten om deltagarens hälsotillstånd så att vi kan reagera tillräckligt snabbt vid eventuella sjukanfall.

Uppdrag

Svara enbart på dessa frågor om du är roverscout (18-22 år) eller äldre!

Val av åldersgruppsprogram

I deltagaranmälan måste du ange deltagarens åldersgrupp, vilket kommer påverka vilket program deltagaren är i under lägret. Åldersgruppen behöver inte vara den samma som deltagarens egentliga ålder. Om deltagaren är under sommaren på väg att flytta från en åldersgrupp till en annan till exempel från spejarscout till explorerscout, rekommenderar vi att man anmäler sig enligt sin gamla åldersgrupp dvs. spejarscout. Om du är osäker på vilken åldersgrupp deltagaren hör till, kontakta din kår för mera info.

Inkvartering

Alla deltagare bor i första hand med sin egen kår eller i familjelägret.

Anmälningsbekräftelse

När du har anmält dig får du en anmälningsbekräftelse till din e-post, eller till vårdnadshavarens e-postadress om deltagaren är minderårig. Observera att e-post skickas till den adressen som finns lagrad i vårdnadshavarprofilen/deltagarprofilen i medlemsregistret Kuksa. Kolla skräpposten, har du inte fått bekräfteksemail inom 1 timme kontakta os24_7@scout.fi

Frågor kring anmälningen

Eventuella frågor kring lägret besvaras bäst av din egen ledare eller kårens ÖS-kontaktperson. Kontakta således dessa i första hand med dina frågor gällande ÖS 24/7. I andra hand kan du kontakta kansliet på os24_7@scout.fi. Kansliet hjälper även med frågor kring anmälningen, stipendier och fakturering.

Annulleringsvillkor

ÖS på 24/7 annulleringsvillkor

Infobrev

Infobrev till deltagare om anmälan