Lägerområdet

Lägerområdet är Björnstrand i Kimito. Det lämpar sig utmärkt för vårt Nothamn VIII och finns både skog samt strand. Staben har besökt lägerområdet i både april och september 2022!