Vad är FiSScAkademin?

Du har kanske hört om evenemanget FiSScAkademin tidigare? År 2016 arrangerade FiSSc för första gången FiSScAkademin, ett evenemang för roverscouter och äldre ledare med fokus på ledautbildning. Därefter har FiSScAkademin blivit ett bestående evenemang i förbundet som ordnas vartannat år, senast 2020. Nu tar förbundet steget vidare och utvecklar FiSScAkademin till ett året om koncept i form av denna sida!

Scouting är en utbildningsrörelse och FiSSc arbetar för att höja medvetenheten om hur viktigt det är att varje scoutledare utvecklar sitt kunnande kontinuerligt, också i scouterna.  Att synliggöra vilken kunskap som hobbyverksamhet och frivilligarbete ger blir allt mer betydelsefullt. FiSScAkademin är ett konkret sätt att bidra till detta!

Den här sidan är uppdelad i tre olika delar:

  1. Beställningsteman – på den här sidan hittar du olika teman som kåren kan beställa en mer personlig handledning inom.
  2. Webbutbildningar & webbinarier – På den här sidan hittar du webbutbildnignar som du kan genomföra på egen hand när du vill. Samt inspelade webbinarier som du i lugn och ro kan bekanta dig med då du önskar.
  3. FiSSc:s kvällste -Under hösten 2021 kör FiSSc i gång med en egen variant av Finlands Scouters populära iltateet, dvs regelbundna online webinarier kring olika aktuella scoutfrågor. Mera information om detta kommer inom kort!