Evenemanget FiSScAkademin

Den 28–30.10.2022 ordnas FiSScAkademin på Norrvalla i Vörå – häng med!

FiSScAkademin är ett ledarskapsseminarium för alla kårens roverscouter och äldre ledare. Vi utlovar en helg med motivation, inspiration, fiilis, spänning och en hel massa nya och gamla kompisar!

Under FiSScAkademin får du delta i olika workshops som stöder dig i ditt uppdrag som scoutledare, och ger dig verktyg att ta med till den egna kåren. Du väljer själv vilket tema du vill fördjupa dig i.

Det kommer också finnas tid till att ta del av ett mera lättsamt program under veckoslutet. Vi har tillgång till Norrvallas olika faciliteter så som pool, gym och andra möjligheter att röra på sig.

Under lördageftermiddag ordnas också en två timmars chefsträff för alla kår-, program- och uppdragschefer. Chefsträffen är också till för dig som ännu inte är chef men snart ska börja ditt uppdrag som chef i kåren. För dig som inte har ett chefsuppdrag erbjuds andra aktiviteter.

På söndag tar FiSSc/FSFSF höstmöte plats.

För vem är FiSScAkademin? Evenemanget riktar sig till roverscouter och äldre ledare. Till evenemanget välkomnas också alla som har ett intresse av att bekanta sig med scouting.

Anmälan

Anmälan är öppen 1-30.9 i Kuksa. Anmäl dig här!

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 60 € för hela veckoslutet om du sover inomhus. Om du väljer att sova utomhus i tältkåta är priset 55 €. I deltagaravgiften ingår logi, mat och program.

För oss är det viktigt att alla har möjlighet att delta oberoende ekonomisk situation. Deltagare har möjlighet att ansöka om FiSSc stipendium för evenemanget. Ansökningsdeadlinen är 15.10, du hittar mera information på ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Buss ordnas från Borgå, Helsingfors och Åbo. Bussen från Helsingfors startar kl. 15.30 från Borgå busstation, den går via Helsingfors med avfärd kl. 16.30 från Kiasma. Bussen från Åbo startar kl. 16.30 från Åbo busstation.

Bussen kostar 15 € . Deltagare från Åland och Österbotten ordnar sin transport på egen hand.

Reseunderstöd betalas i regel enligt billigaste färdmedel:

  • För deltagare från Nyland och Åboland är det förmånligaste alternativet att åka med abonnerad buss. Det betyder att om du väljer att ta egen transport till evenemanget utbetalas ingen ersättning. Bussen kostar 15 € (oberoende av sträcka, region…).
  • För deltagare från Åland och Österbotten räknas det som det förmånligaste alternativet att åka med abonnerad buss, kollektiv trafik eller att ta sig dit med egen bil/samåka med någon. Då ersätts denna resa i enlighet med reseunderstödsanvisningarna. Men vi uppmuntrar i mån av möjlighet att man åker kollektivt.

Här kan du läsa mer om förbundets principer för reseunderstöd. 

Program

Under lördagen ordnas en workshop på förmiddagen (kl. 10.30-12.30) och en workshop på eftermiddagen (kl. 13.30-15.30). I anmälan väljer du vilken workshop du vill delta i.  Notera att en del workshoppar har ett begränsat antal platser, det rekommenderas därför att göra sin anmälan i god tid om du vill öka dina chanser att få plats i de workshoppar du helst vill delta i. Platserna i workshopparna tilldelas enligt anmälningsordning och prioriteringsönskemål. 

Bild på Aron Schoug
Aron Schoug

Motivera frivilliga. Workshopdragare: Aron Schoug
När människor inte vill engagerar sig säger de ofta att de inte har tid, men det är inte alltid hela sanningen. I den här workshoppen får du hjälp att förstå några viktiga faktorer som påverkar det ideella engagemanget, nämligen livspusslet, intresset för sakfrågorna, gruppdynamiken och kvalitén på de demokratiska processerna. Du får också lära dig hur du kan motivera människor genom att få dem att känna sig kompetenta samt att uppleva både samhörighet och självbestämmande. Målet är att du ska få inspiration och verktyg för att göra det lättare och roligare för fler att engagera sig mer i er förening.
Aron Schoug är lektor i organisation och ledarskap vid Stockholms universitet. Han har bland annat skrivit boken Motivera ideella. Obs! Aron håller en workshop på förmiddagen och en på eftermiddagen. Det är samma uppläggg i båda workshopparna.

Camilla Roslund-Nordling
Ann-Charlott Rastas

Hur bemöta och prata med barn kring psykisk hälsa/ohälsa? Föreläsare: Ann-Charlott Rastas och Camilla Roslund-Nordling från Psykosociala förbundet

Ann-Charlott Rastas och Camilla Roslund-Nordling är utbildade socionomer med specialisering inom barn och unga. De undervisar vuxna och barn genom sitt arbete inom Psykosociala förbundet. Psykiska första hjälpen kurser har de undervisat sedan 2015.

Bli lugn, fokuserad och motiverad genom mental träning. Workshopdragare: Joakim Träskelin

Workshopen ger inblick i mental träning och vad du kan uppnå genom att träna din mentala hälsa och kapacitet. Du får konkreta verktyg och tips som är lätt att använda i vardagen.

Joakim är idrottsproducent vid Folkhälsan Utbildning.

Dialog och konstruktiv kritik. Workshopdragare: Andrea Hynynen

I workshoppen bekantar vi oss med dialog och dialogpaus, som är en metod för konstruktiva och respektfulla diskussioner. Dialoger hjälper att öka förståelsen för ämnet som diskuteras, att föra samman olika åsikter, erfarenheter och synpunkter samt skapa nya insikter under en trygg och jämlik diskussion. I den här workshoppen får du med dig värdefulla verktyg kring dialog som kan vara bra i både ditt scoutuppdrag och i ditt privatliv.

Andrea är kårstödskoordinator på FiSSc och jobbar med att förverkliga och utveckla olika former av stöd till kårerna i FiSSc tillsammans med FiSSc:s kårstödsgrupp och övriga anställda. Andrea sysslar bl.a. med chefsträffar, scoutledarträffar, FiSSc:s kvällste och direkt stöd åt kårer i olika frågor och mycket mer. ”Jag har deltagit i utbildning om Dialogpaus-metoden och tidigare lett ett par dialogpauser för finlandssvenska förbund. Jag vill jättegärna sprida den här metoden vidare inom FiSSc.”


Lär dig om DISC personlighetstyper. Workshopdragare: Alexandra Rosendahl

Alexandra Rosendahl

I denna workshop kommer vi att reflektera över våra egna egenskaper och preferenser och koppla ihop dessa med DiSC personlighetstyperna. Vi kommer bekanta oss med de olika personlighetstyperna samt fundera hur vi kan dra nytta av kunskapen då vi samarbetar med andra.  

Aron Schoug

Motivera frivilliga. Workshopdragare: Aron Schoug

När människor inte vill engagerar sig säger de ofta att de inte har tid, men det är inte alltid hela sanningen. I den här workshoppen får du hjälp att förstå några viktiga faktorer som påverkar det ideella engagemanget, nämligen livspusslet, intresset för sakfrågorna, gruppdynamiken och kvalitén på de demokratiska processerna. Du får också lära dig hur du kan motivera människor genom att få dem att känna sig kompetenta samt att uppleva både samhörighet och självbestämmande. Målet är att du ska få inspiration och verktyg för att göra det lättare och roligare för fler att engagera sig mer i er förening.

Aron Schoug är lektor i organisation och ledarskap vid Stockholms universitet. Han har bland annat skrivit boken Motivera ideella. Obs! Aron håller en workshop på förmiddagen och en på eftermiddagen. Det är samma uppläggg i båda workshopparna.

Åsa och Tony Forsbacka

Att välkomna nyfinländare med i en scoutgrupp. Workshopdragare: Tony och Åsa Forsbacka
I den här workshopen diskuterar vi utgående från våra erfarenheter, frågor kring integrering och inkludering. Vad behöver vi tänka på och vilka utmaningar finns det? Framför allt skall vi inspirera varandra till att forma en scoutgrupp där alla verkligen kan känna sig välkomna och delaktiga!

Vem är då vi, Åsa och Tony? Vi är Åsa och Tony Forsbacka, vi bor i Nykarleby. En av oss (Tony) har under många år varit scoutledare i scoutkåren Nykarleby forsfarare, en av oss (Åsa) har jobbat som lärare för nyfinländska barn och ungdomar. Vi är båda aktiva i föreningen Nykarleby flyktingvänner och de senaste åtta åren har vi fått många nya vänner bland nyfinländare i Nykarleby.

FramtidsfrekvensWorkshopdragare: Mathias Högbacka
Funderar du på hur ni kunde utveckla kåren, tänka framåt och framtid? Vart vill ni nå med er förening? Metoden Framtidsfrekvens ger verktyg för att beskriva och bygga upp önskvärda framtidsbilder. Med hjälp av Framtidsfrekvensen bekantar man sig med framtidstänkande, att arbeta proaktivt och göra förändring. Aktion Österbotten använde Sitras workshopsverktyg Framtidsfrekvens i deras strategiarbete. Metoden Framtidsfrekvens är tillgänglig för alla och på Sitras hemsidor finns mycket material som stöd i förverkligandet av metoden. Välkommen med på Framtidsfrekvensen med oss! Ni får komma med och öva på framtidstänkande och samtidigt höra hur vi inom Aktion Österbotten drog nytta av metoden.

Mathias Högbacka leder workshoppen, han är verksamhetsledare på Aktion Österbotten.

Fanny Hammarström

Hållbara scoutevenemang – Hur gör man? Workshopdragare: Fanny Hammarström
Vad skall man tänka på när man vill göra sitt evenemang mer hållbart? Vilka delar har störst inverkan på hållbarheten? Hur gör man i praktiken?
Kom med och klura ut hur ett hållbart evenemang kan se ut i din kår eller i ditt uppdrag! Workshopen ger dig kunskap, konkreta tips och verktyg att förverkliga ett hållbart evenemang.

Fanny Hammarström är hållbarhertskoordinator på FiSSc och jobbar med hållbarhetsfrågor i scouterna.
Rakel Similä är projektledare för Natur och Miljös kampanj Bättre med bönor.

Självledarskap: Jessica West

Jessica West

Du har säkert hört uttrycket ”Lita på magkänslan” – men är det riktigt så enkelt och finns den egentligen? 

Självledarskap handlar om att lära sig sätta riktning, om att göra medvetna val och bli den bästa versionen av sig själv. Vi står ofta inför stora utmaningar och för att lyckas hantera, processa och överkomma de utmaningarna behövs ett gott ledarskap.

Innan du leder andra behöver du kunna leda dig själv. Att reflektera över sina erfarenheter och kompetenser är nödvändigt för utvecklas som individ och som ledare. Det viktigaste verktyget är du själv – din personlighet, dina egenskaper och din kompetens. Därför är det en bra investering att jobba med sig själv och sitt eget självledarskap. Och det är där vi börjar! Vi utgår ifrån var du befinner dej just nu – du blir workshopens viktigaste resurs! 

Unders sessionen funderar vi tillsammans på:

  • hur vi skapar tydliga och mätbara mål
  • hur vi kartlägger våra egna kompetenser och styrkor
  • hur vi kommunicerar mera och ställer frågor som förändrar
  • varför det inte går att lita på carpe diem och på magkänslan

Jessica West har under de gågna åren fungerat som scoutledare i olika styrelser, utskott och scoutsammanhang. En av de frågor som ofta dyker upp där är värdet av självledarskap, kommunikation och vikten av att kunna leda sig själv. Hon funderar även på samma frågor då hon jobbar som konslut och som Universitetslärare i Organisation och ledning vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Powerpoint-presentationer från FiSScAkademin 2022

Hållbara scoutevenemang
Självledarskap
Mångkulturell scouting