Du är här

Scoutposten

Scoutposten är Finlands Svenska Scouter r.f:s medlemstidning. Tidningen postas hem till svenskspråkiga scouter men den går också att läsa elektroniskt på Issuu. Scoutposten som började utkomma år 1918 innehåller artiklar om olika scoutäventyr, info om kommande evenemang samt tips och idéer för den egna verksamheten.

Läsarna utgörs av ca 5 500 scouter i hela svenskfinland samt deras familjer. Tidningen görs av en redaktion som förutom redaktionssekreteraren består av scouter.

 

Vill du bidra till Scoutposten?

Om du vill sända in material till Scoutposten, skicka då din text som en word-fil och foton med hög resolution som separata jpg-bilagor till chefredaktör Tony Pohjolainen eller redaktionssekreterare Kate Lönnberg:

fornamn.efternamn@scout.fi.

Om du tycker om att skriva och känner att just du kunde vara en av redaktörerna i Scoutposten, hör av dig till samma adresser!

Scoutpostens tidtabell 2019
   
       
Nr Dl Ut
Nr 1 9.1. v. 8, 18-24.2
Nr 2 10.4. v. 20, 13-19.5
Nr 3 14.8. v. 38, 16-22.9
Nr 4 23.10. v. 48, 25.11-1.12

Adressändringar

Kom ihåg att meddela då din adress har ändrats. Adressändringen kan du skicka till Frida Lundberg, fornamn.efternamn@scout.fi.

 

Vill du prenumenera på Scoutposten?

En årsprenumeration av Scoutposten (4 nr) kostar 16 €. Prenumerationen kan beställas via Frida Lundberg, fornamn.efternamn@scout.fi. Om du beställer senast 1.2 börjar din prenumeration från nr 1.